"... Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik..." (Fussilet, 41/12) ayeti, belli bir mesafeden sonra yıldızın olmadığı anlamına mı gelir?

Tarih: 16.05.2012 - 11:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Fussilet suresinde en yakın göğü kandiller süsledik, deniliyor. Şimdi buradan "belli bir mesafeden sonra yıldız yok" manasını çıkartabilir miyiz?

- Ayrıca ilim bu konuda ne diyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fussilet suresinin ilgili ayetinin meali ise şöyledir:

“Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah)’ın takdiridir.” (Fussilet, 41/12)

Kur’an’da değişik ayetlerde yer alan “dünya seması” olarak tercüme edilen ifadenin aslı “es-semae’d-dünya” terkibi, bir izafet tamlaması değil, bir sıfat tamlamasıdır. Dünya kelimesi “en yakın” manasınadır. 

Buna göre “es-semae’d-dünya”nın doğru tercümesi “yakın sema” şeklindedir. Fakat “yanlış da olsa meşhur olmuş mana, doğru olan ama meşhur olmayan manaya tercih edilir=galat-ı meşhur sahih-i gayr-ı meşhurdan daha müreccahtır” kuralı gereğince biz de bunu dünya seması olarak tercüme ediyoruz. 

Demek ki, bu terkipten anlaşılması gereken, “dünyaya -insanların bakış alanına- en yakın olan gök/gökyüzü”dür.

Elmalılı Hamdi Yazır bu manadaki ayetleri tefsir ederken şöyle der;

"Biz dünya semasını, en yakın göğü bir zinet ile donattık." ayetinde geçen "dünya" "ednâ"nın müennesidir ki, "en yakın" demektir. Bu ifadenin zâhiri, bütün yıldızların en yakın gökte olmasıdır. Şu halde burada en yakın gök, yer kürenin etrafında yalnız ayın yörünge sahasından ibaret değil, yalnız güneş sistemi âlemi de değil, genel olarak yıldızların bulunduğu cisim olan saha, yani üç boyut sahasıdır." (Saffat suresi 6.ayetin tefsiri)

Buna göre, yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir semâ/gök sayıp, onu bu dünyanın semâsı olarak görmek ve bundan başka altı gök tabakasının daha var olduğunu anlamak mümkündür.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı… (Talak, 65/12) ayetindeki yedi gök ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun