Yedi kat sema ve atmosfer hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 23.09.2006 - 16:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Fussilet 12. âyet: "Biz en yakın göğü kandillerle süsledik." Açıklar mısınız?
- Bilimsel verilere göre dünya atmosferinin hiçbir katmanında yıldız yoktur, fakat bu ayette "dünyaya en yakın göğü" diyor. Bu bir çelişki midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetlerde çelişki yoktur. Semanın katmanlarıyla atmosferin katmanları aynı şeyler değildir. Birinci kat sema atmosfer ve katmanlarından ibaret değildir.

Elmalılı Hamdi YAZIR, bu manadaki ayetleri tefsir ederken şöyle der:

"Biz dünya semasını, en yakın göğü bir zinet ile donattık. 'Dünya' 'ednâ'nın müennesidir ki, 'en yakın' demektir. Bu ifadenin zâhiri, bütün yıldızların en yakın gökte olmasıdır. Şu halde burada en yakın gök, yer kürenin etrafında yalnız ayın yörünge sahasından ibaret değil, yalnız güneş sistemi âlemi de değil, genel olarak yıldızların bulunduğu cisim olan saha, yani üç boyut sahasıdır." (bk. Saffat suresi 6.ayetin tefsiri.)

Atmosfer, katmanlarıyla beraber birinci kat semanın içindedirler. Yıldızlar da birinci kat semanın içindedirler. Yıldızlar atmosferin katmanları arasında değilidir. Zira astronomi biliminin verdiği bilgilere göre, dünyaya en yakın yıldızın bile uzaklığı ışık yılı ile hesaplandığı halde, atmosferin en son tabakası olan Magnetosfer 64.000 km'ye kadar çıkmaktadır. Atmosfer dünyayı çepeçevre kuşatmıştır. Yıldızlar ise bundan daha uzaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

SEMA (GÖK).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun

BENZER SORULAR