Müminin mümini öldürmesi küfür müdür? "Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir." âyetine göre, bir mümini kasden öldüren kimse, ebedi cehennemde mi kalacaktır?

Tarih: 11.09.2006 - 19:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır."(Nisa, 4/93) Bu âyete göre bir Müslüman diğer bir Müslümanı öldürse sonsuza kadar cehenemde mi kalacak? Cehennemde cezasını çektikten sonra cennete giremez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim'de, kâfir olarak ölmemek şartıyla, her günahın affedilebileceği bildirilir. (Nisa, 4/48, 116) Ayrıca "Kim bir mümini kasden öldürürse,.." (Nisa, 4/93) âyetinde geçen ifadenin anlamı, "Kim bir müminin imanına kasdederse" demektir. Yani "kim bir mümini mümin olduğu için, imanından dolayı öldürürse" demektir. Buna göre öldürenin mümin değil kâfir olduğu anlaşılır.

"Kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa, 4/93)

Mümin veya kâfir kim bir mümini kasten, bile bile, hayatına kasdederek öldürürse, onun cezası cehennemdir. Orada pek uzun müddet ve belki sonsuza kadar cezalandırılır. Çünkü Allah ona gazab etmiş, onu lanetlemiş, merhamete layık görmeyip onun için büyük bir azab hazırlamıştır.

İkrime ve İbn-i Cüreyc'e göre de bu ifadenin izahı şöyledir:

"Kim ka­sıtlı bir şekilde ve öldürülmesini helal sayarak bir mümini öldürecek olursa, işte onun cezası cehennemdir ve o orada ebedi olarak kalacaktır."

Kim bir mümini Müslüman olmasından dolayı öldürürse cehennemde kalacaktır. Yüce Allah, hata ile Müslümanı öldürüp sonra tövbe edeni affeder. Fakat nefis savunması olmadan kasden bir Müslümanı öldüren kimse, büyük cezaya çaptırılır. Kasden, Müslümanı Müslümanlığından dolayı öldürenin cezası, ebedi olarak cehennemdir. Adam öldürmek, şirke yakın bir günah olduğu için Allah, bunu şirkle beraber saymıştır:

"Ve o müminler ki Allah ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler, zina da etmezler."(İsra, 17/15)

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Kıyamet gününde insanlar arasında hükmü verilecek ilk dava, kan davalarıdır."(Buhari)

"Dünyanın tamamen yok olması, Allah indinde Müslüman bir adamın öldürülmesinden daha hafiftir."(Tirmizi)

Selef ve halefin çoğunluğuna göre, kasden de olsa adam öldüren kişi tövbe eder, iyi amel işlerse tövbesi kabul edilir, Allah onun kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Maktulün uğradığı zulme karşılık da nimetler verip onu memnun eder ve hakkını helal ettirir.

"Deki: Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir."(Zümer, 39/53)

âyeti, şirk de dahil, her türlü günahın affedileceğini bildirmektir. "Cemian" kelimesi, bütün günahları içine almaktadır. Fakat:

"Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bunun dışında kalan günahları, dilediği kimseye bağışlar..."(Nisa, 4/48)

âyeti şirki af dışında bırakmıştır. Yüce Allah, şirk dışında bulunan her günahı affedeceğine göre, kasden adam öldüreni de dilerse affeder.

"Her kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir!"(Nisa, 4/93)

âyeti de kasden ve Müslüman olduğu için bir mümini öldürenin cezasını bildirmektedir. Fakat bu kişi tövbe ederse, Allah isterse onu affeder. O, dilediğini yapar. Kasden mümini öldüren kişi uzun süre cehennemde kalsa da yine oradan kurtulacaktır. Çünkü kalbinde zerre kadar iman bulunan kimsenin cehennemden çıkacağına dair mütevatir hadisler vardır.(Buhari, Tevhid 24, 36; Müslim, İman, h. 81-83)

Kıyamet gününde maktulün, katilden hak istemesine gelince; "Kasten adam öldürmek, insan haklarına girmektedir. İnsan haklarına saldırı, sırf tövbe ile kalkmaz, gasbedilen hakkı geri vermek gerekir. Gasbedilen, saldırı ile elden alınan hakların, sahiplerine geri verilmeden tövbe ile kalkmayacağı hakkında icma vardır. Şâyet gasbesilen hakkı geri vermek mümkün değilse hakkına saldırılmış kişi, hakkını ister. Her hak istemenin, mutlaka ceza ile sonuçlanması gerekmez. Zira olur ki, katilin iyi amelleri bulunur, bunların tamamı veya bir kısmı maktule verilerek razı edilir. Yahut da Allah dilerse maktule, uğramış olduğu zulme karşılık cennette nimetler, yüksek dereceler vererek onu razı eder. Katili de tövbesi ve iyi amelleri sebebiyle affedip cennete sokar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun