Adam öldüren kimse tövbe ederse affedilebilir mi?

Tarih: 15.12.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Öldürdüğü kimsenin ve helallik dileyemediği kişilerin hakkını nasıl öder?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Selef ve halefin çoğunluğuna göre, kasden de olsa adam öldüren kişi tövbe eder, iyi amel işlerse tövbesi kabul edilir, Allah onun kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Maktulün uğradığı zulme karşılık da nimetler verip onu memnun eder ve hakkını helal ettirir.

"Deki: Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o, çok bağışlayan, çok esirgeyendir." (Zümer, 39/53)

ayeti, şirk de dahil, her türlü günahın affedileceğini bildirmektir. "Cemian" kelimesi bütün günahları içine almaktadır. Fakat:

"Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bunun dışında kala günahları, dilediği kimseye bağışlar." (Nisa, 4/48)

ayeti şirki af dışında bırakmıştır. Yüce Allah, şirk dışında bulunan her günahı affedeceğine göre kasden adam öldüreni de dilerse affeder.

"Her kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir!" (Nisa, 4/93)

ayetide kasden ve Müslüman olduğu için bir mümini öldürenin cezasını bildirmektedir. Fakat bu kişi tövbe ederse, Allah isterse onu affeder. O, dilediğini yapar. Kasden mümini öldüren kişi uzun süre cehennemde kalsa da yine oradan kurtulacaktır. Çünkü kalbinde zerre kadar iman bulunan kimsenin cehennemden çıkacağına dair mütevatir hadisler vardır. (Buhari, Tevhid 24, 36; Müslim, İman, h.no 81, 82, 83.)

Kıyamet gününde maktulün, katilden hak istemesine gelince; "Kasten adam öldürmek" insan haklarına girmektedir. İnsan haklarına saldırı, sırf tövbe ile kalkmaz, gasbedilen hakkı geri vermek gerekir. Gasbedilen, saldırı ile elden alınan hakların, sahiplerine geri verilmeden tövbe ile kalkmayacağı hakkında icma vardır. Şayet gasbesilen hakkı geri vermek mümkün değilse hakkına saldırılmış kişi, hakkını ister. Her hak istemenin, mutlaka ceza ile sonuçlanması gerekmez. Zira olur ki, katilin iyi amelleri bulunur, bunların tamamı veya bir kısmı maktule verilerek razı edilir. Yahut da Allah dilerse maktule, uğramış olduğu zulme karşılık cennette nimetler, yüksek dereceler vererek onu razı eder. Katili de tövbesi ve iyi amelleri sebebiyle affedip cennete sokar.

İlave bilgi için tıklayınız:

Helalleşme imkanı olmayan kul hakkı konusunda ne yapmak gerekir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun