Her bir cennetin büyüklüğü yer ile gök kadar mı?

Tarih: 19.11.2022 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu açıklama Ebulleys Semerkandi hazretleri Tefsiru’l-Kuran Al-i İmran suresi 133. ayet tefsirinde geçmekte mi, sahih mi, bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?
- Yaratılan nesneler arasında en büyüğü cennettir. Bu Allahü Teâlâ'nın mümin kullarına bahşetmiş olduğu nimetin büyüklüğünü ifade eder. Nitekim İsmail Süddî şöyle demiştir:
 “Yerler ve gökler hardal tanesi gibi parçalansa, onların sayısınca Allahü Teâlâ'nın cennetleri vardır. Ve her birinin büyüklüğü yer ile gök kadardır.” (Ebü'l-Leys Semerkandi, Tefsîrul-Kur'an,  l-i İmrân Suresi 133. Ayet)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Rabbinizden bir bağışlanmayı ve genişliği göklerle yer kadar olup da takva sahipleri için hazırlanmış bir cenneti kazanmak için yarışın.” (Al-i İmran, 3/133)

Görüldüğü üzere “cennetin genişliğinin göklerle yer alanı kadar” olduğu hususu açıkça ayette ifade edilmiştir.

Ayette “Yerler ve gökler hardal tanesi gibi parçalansa, onların sayısınca Allah Teâlâ'nın cennetleri vardır” şeklinde bir bilgi söz konusu değildir.

Semerkandi bu bilgiyi Süddi’nin bir yorumu olarak aktarmıştır. Bunun herhangi bir senedi, mesnedi yoktur ve tefsir açısından bunun bir değeri de yoktur. Nitekim Razi, Maverdi, İbn Kesir, Bikaî, Meraği, Beyzavî, Kurtubi, Nesefi, İbn Aşur gibi ünlü tefsir kaynaklarını taradık ve böyle bir bilgiye rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun