Seyyarelerin yedi gök katına dağıldığına dair rivayet var mı?

Tarih: 06.07.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

İbn-i Abbas(r.a.) ve gök katları hakkındaki yorumu:
İbn-i Abbas'ın seyyarelerin yedi gök katına dağıldığına dair söylediği bir sahih rivayet var mıdır? Varsa sahih mi, tevili nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçtiği şekliyle bir rivayet bulamadık.

Ancak İbn Abbas’tan “En yakın gök’ün, içerisinde yıldızların bulunduğu yer olduğuna” dair gelen bir rivayet vardır. (bkz. Nisâburî, Müstedrek, Beyrut, ts., 2/222; Makdîsî, el-Mürşidü’l-Vecîz, Ankara, 1986, s. 17)

İlave bilgi için tıklayınız:

“Biz, en yakın göğü kandillerle donattık.” (Mülk, 67/5) ayetini nasıl ...

Fussilet suresi ayet 12: "Biz en yakın göğü kandillerle süsledik." Bu ...

Yedi kat sema ve atmosfer hakkında bilgi verir misiniz? Fussilet 12 ...

Yıldızların uzaklığı bağlamında Mülk suresi 5. ayeti açıklar mısınız ...

"Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı…" (Talak, 65 ...

Yer ve gök kaç katmandan oluşuyor? | Sorularla İslamiyet

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun