Seyyarelerin yedi gök katına dağıldığına dair rivayet var mı?

Tarih: 06.07.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İbn-i Abbas (r.a.) ve gök katları hakkındaki yorumu:
- İbn-i Abbas'ın seyyarelerin yedi gök katına dağıldığına dair söylediği bir sahih rivayet var mıdır?
- Varsa sahih mi, tevili nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçtiği şekliyle bir rivayet bulamadık.

Ancak İbn Abbas’tan “En yakın göğün, içerisinde yıldızların bulunduğu yer olduğuna” dair gelen bir rivayet vardır. (bk. Nisâburî, Müstedrek, Beyrut, ts., 2/222; Makdîsî, el-Mürşidü’l-Vecîz, Ankara, 1986, s. 17)

İlave bilgi için tıklayınız:

“Biz, en yakın göğü kandillerle donattık.” (Mülk, 67/5) ayetini nasıl ...
Yedi kat sema ve atmosfer hakkında bilgi verir misiniz?
Yıldızların uzaklığı bağlamında Mülk suresi 5. ayeti açıklar mısınız ...
"Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı…" (Talak, 65 ...
Yer ve gök kaç katmandan oluşuyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun