Bir ayette yeryüzü denildiği halde, Talak 12. ayette neden yedi deniliyor?

Tarih: 24.11.2013 - 20:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Talak suresi 12. ayette, yerin de yedi kat olduğu bildiriliyor, ama muhtelif ayetlerde yer ve gökler geçiyor, yerler ve gökler geçmiyor. Açıklığa kavuşturunuz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Talak suresinin 12. ayetinin meali şöyledir:

“Allah, yedi kat göğü ve yerden de bir benzerini yaratandır.”

Meallerde genellikle “yerden bir o kadarını” şeklinde ifade edilen ayetin metninde “mislehünne” geçer ki, bu misli / benzeri manasına gelir. Bu benzerlik, sayıda olabileceği gibi, yaratmada da olabilir.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin yorumunu görmekte fayda vardır. O bu konuda geniş izahat verirken özetle şunları söylüyor (mealen):

"Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki, âyetlerin mânâsı ayrıdır, o mânâların efrâdı ve mâsadakları ayrıdır. Küllî mânânın müteaadit fertlerinden bir ferdinin bulunmamasından dolayı o mânâ inkâr edilmez. Göklerin yedi tabakasına ve yerin yedi katına dâir küllî mânânın çok fertlerinden yedi mâsadak açıkça görünüyor (burada Üstad bu yedi vechi açıklıyor)." 

"Bununla beraber, âyetin sarih ifadesinde 'yedi kat arz' tabiri geçmiyor. Âyetin zâhiri: 'Allah, arzı da yedi gök gibi yaratmış ve yaratıklarına mesken yapmıştır.' diyor. 'Yeri de yedi tabaka olarak yarattım.' demiyor."

"Buradaki benzetme,'yedi sayısı' ile ilgili olmayıp, aksine yer ve göğün her ikisinin de Allah tarafından yaratılmış birer varlık ve pek çok yaratığa da mesken olduklarını ifade etmek içindir." (bk. Lem'alar, Envar Nşr. s.64; ayrıca bk. Niyazi Beki, Kur’an’ın Yüksek ve Parlak Bir Tefsiri Risale-i Nur, s.284-286)

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun