Allah, neden her şeye kadirdir; bunun akli delilleri var mıdır?

Tarih: 11.03.2018 - 01:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yani sadece "O Allah celle celaluhu" , o yüzden gücü her şeye yeter demenin dışında, Allah’ın gücünün her şeye yettiğine dair akli deliller var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Herhangi bir eser, sahibinin maharetini gösterdiği gibi, onun kudretini de gösterir. Kudret olmadan hiçbir eser meydana gelmez.  

Bir haltercinin kuvveti, kaldırdığı nesnenin ağırlığıyla ölçülür. Şampiyonluk da bu ölçüye göre belirlenir. Buna göre, 50, 60, 90, 100, 1000 vs. kiloları kaldıran kimselerin kaldırdığı bu kiloların büyüklüğüne göre kuvveti değerlendirilir. Şayet ilgili yarış alanında mevcut bütün kiloları kaldıran bir kimse olursa, bu takdirde onun hakkında “alandaki her şeyi kaldıracak kudrete sahip olduğuna” hükmedilir. Ve hüküm doğrudur.

- Kâinatın yaratıcısı olan Allah’a iman eden insanların düşüncesinde yer alan “Allah her şeye kadirdir.” hükmünü tasdik eden yüzlerce delil vardır. Biz bu konuda birkaç misali numune olarak gösterir, gerisini ariflerin zekâvetine havale ederiz:

a) Yukarıda geçen HALTER örneğini düşünün, sonra da şu ayetlerin meallerini okuyun. Şüphesiz büyük bir pencerenin açıldığını görürsünüz:

Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde O'nun emriyle akıp giden gemileri, sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça, göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir." (Hac, 22/65)

Şüphesiz  gökleri ve yeri, yerinden kayıp yok olmaktan koruyan Allah’tır.  Şayet onlar yerlerinden kayıp yok olmaya yüz tutarlarsa, onları Allah’tan başka kimse tutamaz.” (Fatır, 35/41)

b) Kıyamet günü bütün gökleri ve yeri kudretinin avucuna alması Allah’ın her şeye kadir olduğunun açık göstergesidir. Aşağıdaki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir:

“Allah’ı(n kudret ve azametini) hakkıyla takdir edemediler, O’na lâyık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya / yerküresi kıyamet günü O’nun avucunda, gökler âlemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hâkimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir.” (Zümer, 39/67)

c) Allah’ın diğer sıfatları gibi kudreti de ezelidir. Ezeli olan sonsuz, sınırsız olduğundan  zıddı yoktur. Bu sebeple, ilmine cahillik, kudretine acizlik müdahale edemez.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle;

 “Madem bu kâinatın heyet-i mecmuasından, arzın yevmî ve senevî deveranından tâ insanın sîmasına ve başının duygular manzumesine ve kandaki beyaz ve kırmızı küreyvatın deveranına ve cereyanına kadar, küllî olsun cüz'î olsun her bir şeyde hikmetli ve dikkatli bir intizam var. Elbette bir Kadîr-i Mutlak'tan ve bir Hakîm-i Mutlak'tan başka hiçbir şey, kasd ve icad suretiyle elini hiçbir şeye uzatamaz.” (bk. Şualar, s. 163)

(Bütün insanlar olarak) Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir(Allah’ın kudretine o kadar kolaydır). Muhakkak ki Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.” (Lokman, 31/28)

mealindeki ayette bu hakikat seslendirilmiştir.

d) Kur’an’da defalarca “Allah her şeye kadirdir” mealindeki ifadeye yer verilmiştir. Misal olarak şu ayetin mealine bakabiliriz:

“Allah O yüce Yaratıcıdır ki yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Allah’ın emri ve hükmü bunlar arasında inip durur ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini, (O’nun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını) siz de bilesiniz.” (Talak, 65/12)

- Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an’da defalarca tekrar edilen “Allah her şeye kadirdir.” mealindeki وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ifadesini bir yerde şöyle açıklamıştır:

“Yani: O Vâhid'dir, Ehad'dir, her şey'e kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halketmek bir çiçek kadar ona kolaydır. Cennet'i halk etmek, bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda, yeniden yeniye icad ettiği hadsiz masnuatı, nihayetsiz kudretine nihayetsiz lisanlarla şehadet ederler.” (bk. Mektubat, s. 227)

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın kudretine göre, bir atom yaratmakla bütün bir kâinatı ... 
Allah'ın her şeyi bilir olması, her şeye gücü yeter olması ile çelişir mi ...
Allah'ın sonsuz kudret sahibi oluşunu anlayamıyorum, aklıma gelen ...Sınırlı olan bir şeyi yaratmak için, ille de sınırsız sıfatlar ve isimler mi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun