Allah sonsuz derece güçlü mü?

Tarih: 30.08.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah (c.c.)’ın her şeye gücünün yetiyor olması kendisinin sonsuz güçlü olduğunu ispatlamaya yeter mi?
- Sonsuz derece güçlü olmamak acizlik midir?
- Acizlikse İslam’a göre Allah (c.c.) aciz bir varlık olmadığından sonsuz derece güçlü bir varlıktır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Herhangi bir güç, kuvvet ya sonludur ya da sonsuzdur. Sonlu ve sınırlı olan bir kuvvet her şeyin üstesinden gelemez. Her şeyin üstesinden gelen kuvvet ise sınırsız ve sonsuz demektir. Zira “her şey” kavramı varlıkların bütün her şeyini kapsar. Sınırlı güç ise bazı şeyleri kapsar, hepsini kapsamaz.

Kur'an’da defalarca “Allah her şeye kadirdir.” mealindeki ifadenin kullanılması, “her şey” ile kudretin sonsuzluğu arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir. 

- İnsan olarak biz sonsuzluğu gerçek manada kavrayamayız. Onun için bir gücün sonsuz olup olmadığını kapsam alanına bakarak değerlendiririz. Bu evrendeki bütün varlıklar Allah tarafından yaratıldığı -ateizm hastalığına tutulmamış- herkes tarafından kabul edilmektedir.

Buna göre Allah’ın gücünün kapsam alanı “her şey” demek olan evrendir. Bizim akıl ve idrakimize göre evren sınırsız varlıklarla doludur. O halde onu yaratan kudret de sınırsız ve sonsuzdur. 

- Eğer her şeye gücü yeten yaratıcının kudreti sonsuz değilse, bu takdirde “sonsuzluk” kavramı gerçekliği olmayan bir safsatadan ibaret kalır. Çünkü her şeyi yaratan, idare eden, irade eden, düzenleyen, tedbirini gören Allah’ın ilim ve kudretinin sonsuz olduğu -evrenin şahitliğiyle- âdeta gözle görülen bir hakikattir. 

- Şunu da unutmayalım ki, bir sineğin kanadını beden gözünün üzerine koyduğumuzda karşısındaki dağların, ovaların, vadilerin hepsini örttüğü gibi, önyargı ve ön kabul kanadını da kalp gözünün üzerine koyduğumuz zaman dağ gibi hakikatleri örter, göstermez...

İlave bilgi için tıklayınız:

Sonsuzluk anlaşılabilir mi?
Sayılar sonsuz tanedir, denmesinden ne anlamalıyız? Sonsuzluk ...
Allah'ın zatının sonsuz olduğu hangi ayet ve hadiste geçiyor ...
Allah ezeli ve ebedi ilmiyle cennetin son durumunu biliyorsa, buna ...
Allah'ın ilminin nihayetsizliğini nasıl anlarız, bir şeyi yapmak için o ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun