Allah'ın her şeyi bilir olması, her şeye gücü yeter olması ile çelişir mi?

Tarih: 21.12.2014 - 13:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

İnternette şöyle bir argüman var:
"Allahın alim-i mutlak (her şeyi bilir.) olması; Kadir-i mutlak (her şeye gücü yeter.) olması ile çelişir; sınav anlayışı ile çelişir. Eğer geleceği biliyorsan onu değiştiremezsin eğer onu değiştirirsen, daha önceden değiştirecegini bilmelisin, gelecegi bilmek ile değiştirmek oksimorondur, birbirleri ile çelişir. Herşeyi bilen bir tanrı, herşeyi biliyorsa eğer hiçbir şey yapamaz, hiçbir şeyi değiştiremez dolayısıyla herşeyi bilmek ve herşeyi bilmeye başladığı ana kadar yaptıkları dışında hiçbir şeye gücü yetmez duruma düşmüştür artık. Herşeyi bilmekle kendisini hiçbir şey yapamaz konumuna düşürmüştür bir kere."
- Yani benim sorum da tam bununla alakalıydı. Bu konuda teistlerin argümanları yok. Sadece ateistlerin argümanları var. Ama çok ciddi bir konudur.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu tür sorularda esaslı bir mantık ve düşünce hatası işlenmektedir.

Allah'ın alim-i mutlak olması ve kadir-i mutlak olması doğrudan zamanla ilişkilendirilerek güya sorgulanmaktadır.

Allah eğer geleceği biliyorsa... diye başlayan bu yaklaşım daha baştan büyük bir hata içine düşmektedir. Çünkü Allah için "mutlak" kaydı konulduktan sonra gelecek, geçmiş, şimdi gibi kayıtlı ve esasen yalnızca biz yaratılmış ve hâdis olanlar için geçerli kavramlar peşi peşine kullanılmaya başlanmaktadır. Ya da her şeyi bilmek, her şeye gücü yetmek, hiçbir şeye gücü yetmemek, gibi yine yalnızca bize ait kavramlar kullanılarak bir sonuca gidilmeye çalışılmaktadır.

Böylece antropik bir satranç, var ile yok arasında zihinde oynanmaktadır.

Oysa "Leyse kemislihi şeyün: Onun benzeri hiçbir şey yoktur." (Şura, 42/11) Ayeti bu tür insana ait kurguları bertaraf eder.

O halde Cenab-ı Allah'ın bilgisinin kendi yarattığı zamanın keyfiyetinden ayrı ve kendine has olduğu açıktır. En azından benzeri olmamak noktasında böyle düşünebilmemiz daha uygundur.

Allah'ın bilgisinde geçmiş, gelecek ya da an gibi zamana ait vasıflar bulunmadığı gibi, kudretinin taallukunda da her şey veya hiçbir şey gibi bize göre olan ayrımlar söz konusu değildir.

Allah'ın ilmi ve kudreti de kendine has ve misilsiz ve benzersizdir. Bizim algılarımız yalnızca bizi bağlar. İman ise tüm bu işleri yapan zatın benzersiz tekliğine inanmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun