Hz. İsa'nın ahir zamanda gönderilmesinin hikmeti nedir?

Tarih: 05.01.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Niye en son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v.) dünyaya bir defa daha inip Müslümanlığı yaymıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bunun bazı hikmetleri vardır:

1. Hz. İsa (as) nübüvvet yönüyle değil, velayet yönüyle tekrar dünyaya gelecek.

2. Hz. İsa (as)'a Peygamberimiz (asm) ile alakalı çokça vahiy gelmesinden dolayı ve kendisinden sonra Peygamberimiz (asm)'in geleceği bildirildiği için, onun ümmetinden olmayı arzu etmiştir. Bu duasının neticesi olarak ahir zamanda gönderilecektir.

3. Ayrıca bozulan Hristiyanlığın tasaffi edilmesi, yani tevhid inancına döndürülmesi yine Hz. İsa (as)'ın vesilesi ile olması Hz. İsa (as)'a Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirilebilir.

4. Hz. İsa (as)’ın cismen yeryüzüne inmesi konusuna gelince, bu hususu Bediüzzaman'ın Mektubat’ından dinleyelim:

“...Alem-i semavatta cism-i beşerisiyle bulunan Şahs-ı İsa Aleyhisselam, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini bir Muhbir-i Sadık (Peygamberimiz) bir Kadir-i Küll-i Şey’in (Allah’ın) vaadine istinat ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadir-i Küll-i Şey vaad etmiş, elbette yapacaktır. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretinde va’z eden (Hz. Cebrail’in Dıhye suretine girmesi gibi) ve ruhanileri alem-i ervahtan gönderip beşer suretinde temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal, Hz. İsa Aleyhisselamı, İsa dinine ait en mühim bir hüsn-ü hatimesi için, değil semay-ı dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hz. İsa, belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azime için O’na yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek, o Hakîm’in hikmetinden uzak değil, belki Onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaad etmiş ve vaad ettiği için elbette gönderecek. Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit, herkes Onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havassı (yakınları ve has dostları) nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır.” (bk. Bediüzzaman, Mektubat, On Beşinci Mektup)

İlave bilgi için tıklayınız: 

Hz. İsa, kıyamet kopmadan önce tekrar yeryüzüne inecek mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun