Al-i İmran Suresi 50. ayetinde Hz. İsa (a.s.) hakkında Yahudilere haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildiği buyurulmaktadır. Neler helal kılınmıştır?

Tarih: 27.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 "Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim." (Al-i İmran, 3/50)

Hz. İsâ (as)'ın kendisinden önceki ilâhî bildirimlerin hak olduğunu onay­layacağı, dolayısıyla tevhid inancının yerleşmesi içi bir Allah tarafından görevlendirilen peygamber dizisinin bir halkasını teşkil edeceği, bununla birlikte onun getireceği dinin pratiğinde öncekine göre farklılıklar bulunmasına bir engel de bulun­madığı bildirilmektedir. Hz. İsâ (as)'ın artık helâl olduğunu bildirdiği hususlar, müfessirlerin çoğuna göre, İsrâiloğullarının yanlış tutumları sebebiyle kendilerine yasaklanmış olan bazı gıdalardır.

Bazı tefsir kaynaklarında Hz. İsâ (as)'ın helâl olduğunu bildirdiği hususların, Hz. Musa (as)'dan sonra Yahudi din adamları tarafından konan yasaklarla ilgili olduğu belirtilir.(Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: I/424).

En'am suresi 146. ayette ise nelerin haram kılındığı bildirilmiştir:

"Yahudilere tırnaklı her hayvanı haram kıldık. Onlara sığır ve davarın sırt, bağırsak ve kemik yağları hariç, iç yağlarını da haram kıldık. Aşırı gitmelerinden ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Biz şüphesiz doğru sözlüyüzdür."

Katade diyor ki: "Hz. İsa (as)'ın getirdiği şeriat, Hz. Musa (as)'ın getirdiğinden daha yumuşaktı. Zira Hz. İsa (as)'ın getirdiği şeriatla insanlara deve eti, bağırsak ve işkembe yağlan, bir kısım kuşlar ve balıklar helal kılınmıştı. Allah Teala, İsa (as)'a gönderdiği şeriatla pençeli kuşlar dışındaki şeyleri insanlara helal kıldı." (Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 2/267)

Hz. İsa (as), onlara Hz. Musa (as)'ın haram kılmış olduğu birtakım şey­leri helâl kılmıştı. İç yağlarının yenmesi ve buna benzer şeyler gibi. Fakat on­lara öldürmeyi, hırsızlığı ve ahlâksızca herhangi bir işi helâl kılmamıştı.

Yani Yüce Allah'ın,

"O Yahudilerin zalimlikleri sebebiyle kendilerine he­lâl kılınan bir çok temiz şeyleri üzerlerine haram kıldık." (Nisa, 4/160)

buyru­ğunda işaret edildiği gibi, zalimlikleri sebebiyle İsrailoğullarına haram kılın­mış birtakım temiz şeyleri helâl kılmak için geldim, demektir. Zalimlikleri sebebiyle İsrailoğullarına haram kılınanlar arasında balık, deve eti, iç yağları ve cumartesi günü çalışmak da vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun