Bir Hristiyana nasıl tebliğde bulunabiliriz?

Bir Hristiyana nasıl tebliğde bulunabiliriz?
Tarih: 14.03.2007 - 14:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hristiyanların düştüğü hataları nasıl anlatabiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam dinini anlatırken ilk olarak Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmak gerekir. Çünkü Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden insana diğer konuları anlatmak daha kolay olur. Özellikle Hristiyan olanlara tevhid inancını ve Hz. İsa (as)'ın Allah'ın peygamberi olduğunu ifade etmek gerekir. Ayrıca diğer konularda aklına takılan sorular sitemiz vasıtası ile cevaplandırılabilir.

KUR'AN'DAN YAHUDİ VE HRİSTİYANLARA CEVAP

Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hristiyanların bâtıl iddialarına çok veciz ve susturucu cevaplar vardır. İşte bunlardan bazıları:

Yahudiler cennetin kendilerine has olduğunu iddia ediyorlar. Kur'ân onlara söyle cevap veriyor:

" De ki: Ahiret yurdu diğer insanlara ait olmayıp Allah tarafından size has kılınmış ise, ölümü isteyiniz. Fakat onlar ellerinin yaptıklarından dolayı (yani günâhları sebebiyle) ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zâlimleri bilendir." (Bakara, 2/94-95)

Yahudi ve Hristiyanlar kendilerini Allah'ın seçkin kulları olarak görürler. Kur'ân onların bu bâtıl iddialarını şöyle cevaplandırıyor:

" De ki: O halde günâhlarınızdan dolayı Allah size niye azap ediyor?" (Mâide, 5/18)

Yahudi ve Hristiyanlar "Hz. İbrahim bizdendi'' iddiasındalar. Kur'ân onları şöyle susturuyor:

"Ey Ehl-i kitab! İbrahim hakkında niçin çekişiyorsunuz? Halbuki hem Tevrat, hem İncil ondan sonra indi. Aklınızı kullanmıyor musunuz?" (Âl-i imrân, 3/65).

Hristiyanlar, Hz. İsa (as)'ın babasız dünyaya gönderilmesini yanlış değerlendirmişler. O'nu ve annesi Meryem'i ilâh kabul etmişlerdir. Kur'ân ise meseleyi şu şekilde açıklığa kavuşturuyor:

"Allah katında İsa'nın hali Âdem'in hâli gibidir. Allah O'nu (Âdem'i) topraktan yarattı. Sonra 'OL' dedi ve olu verdi." (Âl-i imrân, 3/59)

Yâni, Hz. İsa (as)'ın babasız dünyaya gelmesini anlamak aklın almayacağı bir şey değildir. Allah dilediği gibi yaratır. Nitekim ilk insan olan Hz. Âdem (as)'i hem babasız, hem de annesiz bir şekilde topraktan yaratmış, sonra da "OL" emriyle O'na ruh üflemiştir. Annesiz ve babasız yaratılan Hz. Âdem (as)'in ilâh olması gerekmediği gibi, babasız yaratılan Hz. İsa (as)'ın da ilâh olması gerekmez.

Hz. İsa (as)'ın daha dünyaya yeni geldiği sırada bir mucize olarak konuşması ve ilk cümle olarak "Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum." demesi de çok mânidardır. (Meryem, 19/30) Yâni Hz. İsa (as) ileride kendine ilâh diyecek olan Hristiyanları, söyledigi ilk sözlerle reddetmektedir. Evet O -hâşâ- ibnullah degil Abdullahtır. Yâni, Allah'ın oğlu değil, Allah'ın kuludur.

"Kıyâmet günü peygamberleri huzuruna toplandığında, Allah sorar 'Ey Meryemoğlu İsâ! İnsanlara "Beni ve annemi Allah'tan başka ilâhlar edinin." diyen sen misin?' İsâ der ki: 'Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Hak olmayan bir şeyi ben söyleyemem. Eğer söylemişsem sen zâten onu bilirsin. Sen benim gönlümde olanı bilirsin: Ben ise senin açıklamadığın şeyi bilemem. Muhakkak ki görünmeyenleri ve gizli olan şeyleri hakkıyla bilen ancak sensin.'" (Maide, 5/116)

İlave bilgi için tıklayınız:

Teslise inanan bir Hıristiyan'ın Allah inancı ne derece makbûl ve ne ölçüde geçerlidir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun