Allah sonsuz bir mutluluk içerisinde midir?

Tarih: 07.08.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir yerde (Hristiyan sitesinde) Tanrı’nın sonsuz mutluluk içinde olduğunu okumuştum.
- Bu doğru mudur?
- Doğruysa ne demektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın -yarattıklarıyla müşterek kullanılan- vasıflarının hepsi yaratıkların üstünde bilmediğimiz bir keyfiyettedir. Zira, “Allah’ın hiçbir benzeri yoktur.” (Şura, 42/11) mealindeki ayetten bunu kolaylıkla anlayabiliriz.

Buna göre, Allah’ın ne merhameti, şefkati, ne gazabı, azabı, ne memnuniyeti, mutluluğu bizimkine benzer. O da işitir, görür fakat bizim gibi değil... O da hoşnut olur, gazaplanır fakat bizim gibi değil. 

Bediüzzaman Hazretlerinin aşağıdaki ifadelerinde sorunun cevabı bütün berraklığıyla mevcuttur. Allah’ın kâinattaki hadsiz yaratması, tasarrufu, faaliyeti, icraatının sırrını açıklarken ifade ettiği hakikatlerden bazıları şunlardır:

“Nasıl ki mahlukattaki faaliyet bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten geliyor. Ve hattâ her bir faaliyette kat'iyyen lezzet vardır; belki her bir faaliyet, bir nevi lezzettir."

"Öyle de Vâcib-ül Vücud'a lâyık bir tarzda ve istiğna-i zâtîsine (hiçbir şeye muhtaç olmayan vasfı) ve gına-i mutlakına (mutlak zenginliğine) muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına münasib bir şekilde hadsiz bir şefkat-i mukaddese ve hadsiz bir muhabbet-i mukaddese var. Ve o şefkat-i mukaddese ve o muhabbet-i mukaddeseden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes var. Ve o şevk-i mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-u mukaddes (kutsal / benzersiz mutluluk, sevinç) var. Ve o sürur-u mukaddesten gelen -tabir caiz ise- hadsiz bir lezzet-i mukaddese var. Hem o lezzet-i mukaddeseden gelen hadsiz terahhumdan, mahlukatın faaliyet-i kudret içinde ve istidadları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş'et eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve Zât-ı Rahman-ı Rahîm'e ait -tabir caiz ise- hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddes vardır ki, hadsiz bir surette, hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor.” (bk. Mektubat, s. 86-87)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun