En büyük gerçeklik Allah’ın kendisi midir?

Tarih: 03.08.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Güzel olmak, her şeyi bilmek, sonsuz kudrette olmak... bunların hepsi gerçeklik değil mi?
- O halde en büyük gerçeklik Allah mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Gerçeklik" kavramı, nedenler ve sebepler dünyasındaki iş ve oluşları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Cenab-ı Allah ise bütün sıfat ve isimleri itibariyle yaratılmışlar dünyasına asla benzemez. Bizim ona kudret, ilim, irade, hayat, görme, işitme gibi sıfatları atfediyor oluşumuz ya da Cenab-ı Bari’nin kendisini bu isimler ve sıfatlarla Kur'an-ı Kerim’de vasıflandırıyor olması, bu vasıfların ona has bir biçimde var olduğunu belirtir. Ancak bu vasıfların ilahi mevcudiyetteki nasıllıklarını açıklamaz.

Sözgelimi Cenab-ı Allah’ın bir ismi Basir’dir. Bir diğer ismi Hayy'dır. Ancak subhan olan Allah görme için göze, işitme için kulağa, kudret için ele, söylemek için dile velhasıl hayat için bedene muhtaç değildir. Bu nedenle onun için hakikat ya da hakikatü'l-hakaik anlamında Hakk ismi kullanılır.

Gerçeklik ise, var olması veya özellikleri nedenlere ve sebeplere bağlı olan yaratılmışların nasıllığını açıklamakta söz konusu olur. Bu isim ve unvanların mutlaklığı onların herhangi bir üst, alt veya yan faktörden bağımsız olduğu anlamına gelir.

Her şey değişmekte ve sürekli benzerleri yeniden var edilmektedir. Değişim, fanilik, var edilmek ve yaratılmış olmak bizlerin gerçekliğidir.

Allah Teâlâ ise hakikatü'l-hakaik ya da Hakk’tır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun