Yafes ve Hz. Zülkarneyn Türk müdür?

Tarih: 24.03.2016 - 03:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Türk milletinin soyu nereden gelmektedir?
-  Yüce Allah (c.c)`ın Hz.Adem (a.s)`i yarattığından bu güne kadar, şu sema gölgesinin altında katledilmek suretiyle öldürülenlerin en hayırlıları şunlardır:
- Bunlardan birincisi Habildir. Onu, kardeşi Kabil melun öldürmüştür... Daha Rumların kanlı harplerinde öldürülenlerdir. Bular Bedir harbinde öldürülen müminler gibidir. Daha (moğol ) Türklerinin öldürdükleridir. Bunlar Uhud harbinde ölen müslümanlar gibidir (el- fiten) hadisi sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Said b. Müseyyeb’den hem merfu yani Peygamberimiz (asm)in sözü, hem de mevkuf yani sahabi sözü olarak (ki bu daha doğrudur) rivayet edildiğine göre, Hz. Nuh’un -Sam, Ham, Yafes- adında üç oğlu vardı.

Araplar, Farslar ve Rumlar Sam’ın çocuklarıdır.

Sudanlılar, Berberiler ve Kıbtiler Ham’ın çocuklarıdır.

Türkler, Sakalibeler ve Yecüc-Mecüc Yafes’in çocuklarıdır. (bk. el-Bezzar, el-Bahru’z-Zehhar, 14/245 / h.no:7820)

Bu rivayet de hem Hz. Ebu Hureyre’den naklen merfu, hem de Said b. el-Müseyyeb’in sözü olarak mevkufen rivayet edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere mevkuf şekli daha doğru kabul edilmiştir.

Bununla beraber, bu farklı rivayet şekli, bu rivayetin zayıf olduğunu göstermektedir. Bu konuda daha sağlam bir bilgiye rastlayamadık.

Cevap 2:

- Soruda geçen rivayet kaynaklarda geçmektedir. (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, h. no:1325)

- Hadiste Türklerle ilgili -Arapça internette sorudaki gibi “Uhud savaşında öldürülenler gibi” yazılmış olmakla beraber, asıl kaynak olan el-Fitnede şu ifade vardır:

“Sonra Türklerle yapılan savaş gelir. Orada öldürülen(mümin)ler Ahzab / Hendek savaşında öldürülen (mümin)ler gibidir.”

- Bu hadis rivayeti zayıftır. Çünkü senedinde yer alan Mesleme b. Ali ed-Dımaşki “metruku’l-hadis = hadisleri terk edilmiş” kimsedir. Buhari, Ebu Züra, İbn Hibban, Cuzekani, Nesai, Darekutni ve daha başka hadis otoriteleri tarafından “yaramaz” adam kabul edilmiştir. (bk. İbn Hacer, Tehzibu’t-Tehzib, 10/146)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun