Zenciler, Hz. Nuh'un oğluna bedduasından dolayı mı yaratıldı?

Tarih: 10.10.2015 - 00:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nakledildiğine göre Hz Nuh as kadın erkek toplam 80 kişi gemiye bindiler. Hz Adem as yeryüzüne indikten 2 bin yıl sonra tufan meydana gelmiştir. Hz Nuh'un as oğlu Kenan isyan etti ve suda boğuldu. Oğullarından üçü; Sâm, Hâm ve Yâfes, babalarıyla birlikte gemiye bindiler. Hâm, gemide eşiyle birlikte olunca Nuh as ona kızıp beddua etti. Bunun sonucunda onun soyunu Hak Teâlâ, kara eyledi. Dünyadaki bütün siyah derililer Hâm neslindendir. (Kaynak: Envarül Aşikin) Burada anlatılanlar nedir?
- Ham eşi ile birlikte oldu diye "helal olan bir eylem" için bir peygamber kendi oğluna neden "beddua" etsin?
- Allah buna karşılık neden siyah derili yapsın?
- Onun neslinden gelen siyah derililerin kabahati neydi?
- Bu Hristiyanlar gibi doğuştan günahlı olarak dünyaya gelmeye mi iman demek olmaz mı?
- Peki Kur'an'daki bu ayetle bu rivayet çelişmez mi?:
“O'nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.” (Rum, 30/22)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu kıssa kısaca Taberi tarihinde senetsiz-sepetsiz bir duyum olarak yer almıştır. İlgili bilgi şöyledir:

“Hz. Nuh, Sam, Ham, Yafes adlı üç çoğuyla birlikte gemiye bindi. Onlar da çoluk çocuğuyla bindiler. Ham gemide eşiyle birlikte oldu ve Hz. Nuh da “onun nutfesinin/sperminin renginin değişmesi” için ona beddua etti. Böylece Sudanlı (zenciler) ondan doğdular. (Taberi, Tarih, 1/188)

Bu hikâyenin “İbn Cureyc dedi ki: "‘Bana anlatıldığına göre…’  ifadesiyle başlaması, bunun sağlam bir haber olmadığının göstergesidir."

- Taberi bu hikâyeyi -İbn İshak’tan naklen- başka bir şekliyle de aktarmıştır. Burada anlatıldığına göre:

“Tevrat ehlinin/Yahudilerin iddiasına göre, Hz. Nuh uyurken, avret yerleri açılmış, Ham onu böyle gördüğü halde üstünü örtmemiştir. Daha sonra Sam ve Yafes onu görmüş ve üstünü örtmüşler. Hz. Nuh uykudan uyanınca, Sam ve Yafes için dua etti ve Ham için beddua etti. İşte bundan dolayı Ham’ın neslinden siyahiler oldu.” (Taberi, Tarih, 1/202).

- Mes’udi de “Tarihçiler,  Hz. Nuh’un,  renginin siyah olması için oğlu Ham’a beddua ettiğini, bildirmişler” diyerek bu konuya -duyumlara dayalı bir bilgi olarak- kıssaca değinmiştir. (bk. Ahbaruzzaman, 1/86)

- Bu bilgilerin aslı İsrailiyat olduğunda şüphe yoktur ve doğru da değildir.

- Nitekim, Taberi de tefsirinde kendi senediyle verdiği bilgiye göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Allah Âdem’i bütün yeryüzünden aldığı bir avuç topraktan yarattı. Bundan dolayı, onun çocukları  kırmızı, beyaz ve siyah renkte ... oldular.” (bk. Taberi, Bakara: 31. ayetin tefsiri)

- Taberi’nin tefsirinde naklettiği aynı hadisi Ebu Davud (Sünnet,17) ve Tirmizi (Tefsir, 3) de rivayet etmiştir. Tirmizi bu hadisin “sahih” olduğunu bildirmiştir. (Tirmizi, a.y)

Görüldüğü gibi, sorudaki bilgiler, bu sahih hadisteki bilgilere aykırıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hepimiz Hz. Adem ve Hz. Havva'dan geldiğimize göre, zenciler nasıl ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun