Çok sevme nefret edersin, nefret etme çok seversin, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 12.02.2013 - 00:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu söz hadis ise, çok sevmek yasak mıdır? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili söz hadis olarak rivayet edilmiştir. Tam tercümesi şöyledir:

“Sevdiğin kimseyi ölçülü sev; olur ki bir gün o, senin buğzettiğin / sevmediğin kimse oluverir. Buna mukabil, buğzettiğin kimseye de ölçülü buğzet; olur ki bir gün o, senin sevdiğin kimse oluverir.”

Bu hadisi Ebu Hureyre’den rivayet eden Tirmizi, bunun (merfu hadis olarak) bu rivayeti garip / zayıf görmekte, Hz. Ali’nin sözü olarak gelen mevkuf rivayetin ise, daha sahih olduğunu belirtmektedir. (bk. Tirmizi, Bir, 59)

Hafız Heysemi ise, bu merfu hadisin rivayetinin de sahih olduğuna işaret etmiştir. (bk. Zevaid, 1/643)

Bu hadisi, Beyhaki (Şuabu’l-İman), Taberani (el-Kebir), Darekutni (el-Efrad), İbn Adî (el-Kâmil) merfu (Hz. Peygamberi sözü) olarak rivayet ettikleri gibi, Buhari (el-Edebu’l-Müfred), Beyhaki (Şuabu’l-İman)’da  mevkuf (Hz. Ali’nin sözü) olarak rivayet etmişlerdir. (bk. Tuhfetu’l-Avazî, ilgili hadisin şerhi, 6/113)

Bu hadis-i şerifte, her türlü aşırılıktan uzak durmanın, her konuda olduğu gibi sevgi ve nefret konusunda da ölçülü davranmanın gereğine işaret edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun