Fasık kimseye tevazu edenin dininin üçte ikisi gider, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 29.10.2020 - 08:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eğer bu anlamda bir hadis varsa sıhhat durumu nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fasık kimseye tevazu edenin dininin üçte ikisi gider, anlamında bir hadis rivayeti bulamadık.

İlgili rivayetin meşhur olan ifadesi şöyledir:

“Kim zengin bir adama zenginliği için tevazu gösterirse, dininin üçte biri gider.”

Bu rivayeti daha uzun ve benzer başka ifadelerle Beyhaki zikretmiştir. (bk. Şuabu’l-iman, hno: 7882, 9571)

Bu hadisteki ifadeler mefkuftur, sahabeden Abdullah İbn Mesud’a aittir. Beyhaki, bir rivayeti merfu yani Hz. Pyegamber Efendimize (asm) ait olarak zikretmiştir. Ancak merfu veya mekuf olarak farklı yollardan gelen bu rivayetlerin zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Şuab, a.y)

Sahavi, İbnu’l-Cevzi gibi muhaddisler bu rivayetlerin uydurma olduğunu bildirmiştir. (bk. İbn Arrak, Tenzihü’ş-şeria, 2/287; Suyuti, el-Leali, 2/323; Keşfu’l-hafa, 2/286-287)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun