Abdestli olarak vefat edenin cenazesine Cebrail de katılır mı?

Tarih: 29.07.2011 - 00:06 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Abdestli olarak vefat edenin cenazesine Cebrail'in de katılacağı doğru mudur? - Abdestli olarak ölmenin faziletini açıklar mısınız?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Abdestli olarak vefat edenin cenazesine Cebrail'in de katılacağı anlamında bir hadis rivayet bulamadık.

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

 "Ölüm meleği geldiğinde abdestli olan kimseye şehitlik sevabı verilir.” (Beyhaki, Şuab, 4/285)

Bu hadis, Taberani ve daha başka kaynaklarda değişik senetlerle yer almaktadır. Ancak bütün senetlerde zayıf raviler olduğu için, bu hadis rivayeti zayıftır.

Ayrıca rivayetlerde, "ölürken abdestli olanlara ölümün kolay geleceği ve kelime-i şehâdeti getireceği" bildirilmiştir. (Mustafa b. Muhammed el-Hanefî, Zübdetül-Hakayık,, v.140b-141 a,  el yazma , Konya Yusufağa Kut. Nr. 54)

Bu rivayetlerden biri de şöyledir:

“Eğer her yatmaya vardığında, abdest alabilirsen bunu yap (bazı kaynaklarda: “Eğer sürekli, abdestli olmaya gücün yetiyorsa bunu yap").  Çünkü Ölüm meleği geldiğinde, abdestli olan kimseye şehitlik sevabı verilir.” (Taberani, el-Mucemu’s-sağir, 2/100; Suyutî, Şehu’s-Sudur, 1/48)

Hadisin senedinde zayıf bir ravi olan Muhamme b.Ebi Yezid vardır. Dolayısıyla bu rivayet de zayıf kabul edilir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no:1470)

Diğer taraftan alimlerimiz, daima abdestli bulunmanın ve ölürken abdestli olarak ölmenin kabrin aydınlanmasına ve nurlanmasma sebep olacağını belirtmişlerdir. (bk. Mustafa b. Muhammed el Hanefi, Zübdetü'l-Hakayık, v. 140 b-141 a; bk. Süleyman TOPRAK, Kabir Hayatı)

Ölümün ne zaman geleceği belli olmayacağına göre, müminin her zaman abdestli olması, bu nimetten yararlanmasına vesile olur inşallah.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun