Güzele bakmak gözü parlatır mı?

Tarih: 07.09.2019 - 12:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Güzele bakmak gözü parlatır, şeklinde bir hadis olduğunu duydum, böyle bir hadis var mıdır?
- Eğer varsa, haram olan güzele bakmak haram olduğuna göre, bu durum nasıl gözü parlatır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlgili rivayette şöyle denilmiştir:

“Üç şey gözü parlatır (güzün nurunu güçlendirir): Akan suya bakmak, yeşilliğe bakmak ve güzel yüze bakmak.” (Deylemi, 2/91; Acluni, 1/373)

Hâkim ve Deylemî, İbni Ömer (r.a)’dan merfu, yani Hz. Peygamber Efendimiz(asm)'in sözü olarak rivayet etmişlerdir. Ancak burada haberin isnadında adı geçen Ebül-Buhteri, hadis uydurmakla suçlanan biridir.

Şarani ise, "el-Bedrü’l-Münîr" isimli eserinde bu sözün Hz. Ali’nin sözü olduğunu söylemiştir.

Özetle, bu hadisin değişik isnat yolları vardır. Merfu (Peygamberimizin sözü) ve mevkuf (sahabe sözü) olarak zikedilmiştir.

Bu isnatlardan bazılarının mevzu / uydurma bazılarının da zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Acluni, a.y;  İbnu’l-Cevzi, el-Mevduat, 1/163; Sahavi, el-Makasıdu’l-Hasene, 1/275; Muhammed Tahir el-Fettenî, Tezkiretru’l-Mevduat; 1/162)

Bu rivayetin sahih bir senedi varsa, bu durumda hadiste geçen bakmak ifadesi, bakılması helal olanlara bakmanın faydasını bildirmektedir. Yoksa, bakılması haram olanlara bakmak haramdır, gözü parlatmaz aksine zayıflatır, hatta kalbi karartır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Güzele bakmak sevap mıdır, bu sözü nasıl değerlendirmeliyiz ...
Allah neden "zina yapmayın" değil de "zinaya yaklaşmayın" diyor ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun