Mide bütün hastalıkların evidir. Bütün hastalıkların baş ilacı da perhizdir, anlamında hadis var mı?

Tarih: 25.03.2019 - 22:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

Benzer şekilde değil de, tam bu şekilde bir hadis var mı, varsa kaynağı ve sıhhat durumu nedir?
“Mide bütün hastalıkların evidir. Bütün hastalıkların baş ilacı da perhizdir. Her bedene alıştığı ve ihtiyaç duyduğu şeyi ver.”
Tıp ilminde mâhir Hıristiyan bir doktor, hadîs âlimlerinden Hüseyin bin Ali el-Vâkidî’ye (rahimehullah):
“Bilirsiniz ki ilim iki çeşittir: Birisi vücut (tıp) ilmi, diğeri de din ilmidir. Neden sizin kitabınız Kur’ân-ı Kerim’de tıp ilmine dâir hiçbir şey yoktur?” diye sorar. Hüseyin bin Vâkidî (rahimehullah) şöyle cevap verir:
“Muhakkak Allâhü Teâlâ bu ilmin tamamını bir âyetin bir kısmında beyan etmiştir.” Doktor bu âyetin ne olduğunu sorunca: “O âyet (meâlen): “...Ve yiyiniz ve içiniz, israf da etmeyiniz. Şüphe yok ki, o (Allah) isrâf edenleri sevmez.” (A’raf Sûresi, âyet 31) der.” Yani: Allahü Teâlâ’nın sizin için helâl kıldığı yiyecek ve içeceklerden yiyiniz ve içiniz, fakat israf etmeyiniz. Harama hiçbir suretle teşebbüs etmeyin, çok fazla harcamaktan kaçının, kendinize zarar verecek şekilde ve çok yemekten uzak durun.
Bunun üzerine Hıristiyan doktor:
“Peygamberiniz bu mevzuda bir şey söylemiş mi?” diye sorar. Hüseyin bin Vâkidî (rah.) da:
“Evet, Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) de tıp ilmini bir hadîs-i şerîfte beyan etmiştir (toplamıştır). Bu hadîs-i şerîf şudur: “Mide bütün hastalıkların evidir. Bütün hastalıkların baş ilacı da perhizdir. Her bedene alıştığı ve ihtiyaç duyduğu şeyi ver.” Doktor bu cevabı alınca: “Hakîkaten sizin Kitabınız ve Peygamberiniz (en meşhur tıp âlimlerinden) Câlinus’a ihtiyaç bırakmamıştır. (Yani sıhhati muhafaza etmenin ve hastalıkları yok etmenin aslını ve özünü açıklamışlardır), diyerek hayranlığını beyan eder.” (İzhâru’l-Hak, Rahmetullah Hindî)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Mide bütün hastalıkların evidir. Bütün hastalıkların baş ilacı da perhizdir.” (içinde “Her bedene alıştığı ve ihtiyaç duyduğu şeyi verir.” ifadesinin olmadığı) hadis rivayeti için bk. Acluni, Keşfu’l-Hafa, 2/252.

Bu rivayetin merfu olarak yani Hz. Peygamber Efendimizin sözü olarak sahih kaynaklarda yer almamıştır.

Sahavi, bu rivayetin merfu olarak zikredilmesinin doğru olmadığını, bu sözün, Arapları ve başkalarının meşhur tabibi olan Haris b. Kelde’ye ait olduğunu ifade eder. (bk. el-Mekasıdu’l-Hasene, 1/611)

Gayrimüslim doktor ile el-Vakidi arasında geçtiği bildirilen bilgiler için bk. Acluni, Keşfu’l-Hafa, 2/253.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun