Uzun ve hayırlı bir ömre sahip olabilmek için neler yapılabilir?

Tarih: 13.10.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Daha uzun ve hayırlı yaşamak için yapılabilecek şeyler nelerdir, belirtileri var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim'de, Allah tarafından ömrün uzatılabileceğine dair bir ayetin meali şöyledir:

“Herhangi bir canlının ömrünün uzatılması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar, Allah'a göre, elbette pek kolaydır.” (Fatır, 35/11)

 “Kazayı (belayı, kaderi) ancak dua defeder, ömrü ise iyilik uzatır.” (Tirmizi, Kader, 6),

“İyilik ömrü uzatır. Sadaka belayı defeder." (bk. Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, 4608)

manasına gelen hadislerde de bu konuya işaret edilmiştir.

“Ömür neye göre uzatılır, neye göre kısaltılır?” sorusunun iki cevabı vardır.

a) Uzatma veya kısaltma olayı, normal ömrün değişikliğini ifade eder. Örneğin, levh-i mahfuzda bir adamın ömrü 60 yıl olarak yazılıdır. Fakat bir dipnotta da “eğer sadaka verirse 70 yıl yaşar” diye yazılmıştır. Allah bu adamın sadaka verip vermeyeceğini ezeli ilmiyle bilmektedir. Bu sebeple sonuç itibariyle Allah’ın ilmindeki ömür değişmez.

b) Bundan maksat, ömrün bereketli, sağlıklı, salih amelli olarak geçmesi anlamına gelir.

Asıl soruya gelince:

1) Hadislerde bir kısmına işaret edildiği üzere, dua / ibadet, sadaka, iyilik gibi güzel hasletler ömrün uzamasına vesile olabilir. 

2) Bütün iyiliklerin başında Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmektir.

3) Bu bediane düsturu unutmamak gerekir:

“Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münafî olmaz. Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler; o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez.” (bk. Lem'alar, s. 131-132)

Demek ki kulluk ve her türlü ibadet, sadece Allah emrettiği için yapılır, neticesi Allah'ın rızasını kazanmaktır, faydaları da ahirette alınacaktır.

İnsan, niyetinde daima Allah rızasını gözetmelidir. Bu niyete başka şeyler sızarsa, ibadetin ruhunu kaçırır ve ona zarar verir. Diğer dünyevi hikmet ve faydalar ise, ibadete şevki ve gayreti artırmak için araç olarak kullanılabilir. Ancak niyete gerçek sebep olmamalı..

Örneğin, namaz sadece bedene sıhhat versin diye kılınsa, bu namaz batıl olur. Namaz sağlıklı olmak için kılınmaz. Ancak, Allah namaz kılanlara sağlık ve sıhhat ikram ederse, bu da bir lütuf ve ihsan olur.

Yine örneğin sadece yağmur gelsin diye yağmur duasına gidilse bu da yanlış olur. Zira yağmursuzluk, yağmur duasının bir vaktidir. Ama bunun neticesinde niyete esas ve gerekçe yapılmadığı halde Allah yağmuru verirse, bu da bir ikramdır, şükür ister.

Aynı durum, ömrün bereketli ve uzun olması konusu için de geçerlidir. İbadetler, bunlar için yapılmaz, Allah emrettiği için yapılır, onun rızasını kazanmak esastır, asıl faydaları ise ahirette ebedi olarak verilecektir.

Bu dünyada verilecek nimetler, bu ibadetleri yapmaya şevki ve gayreti artırmak için birer araç olarak kullanılabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Sadaka ile ömrün uzaması ecelin değişmesi anlamına mı gelir ...
"Ana babaya itaat ömrü uzatır, yalan rızkı eksiltir. Allah'ın mahlukatı ...
Sadaka nedir, nelerden verilir ve nasıl yapılır? Sadaka bela ve ...
Zaman en büyük sermayedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun