Havas ilmi ile büyünün farkı nedir?

Tarih: 08.12.2014 - 00:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ve örneğin kötülüklerden korunmak ya da rızkı artırmak gibi iyi niyetli şeyleri gerçekleştirmek için Kuran'dan bazı ayetleri birtakım ritüellerle uygulayıp gerçekleştirmek büyüye girer mi?
- Yani büyü olması için illa kötü niyetli bir şey mi yapmak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Büyü, başkasına zarar vermek kastıyla, ayetlerden ziyade, başka İsraliyat denilen tılsımlarla veya ayetleri -menkus olarak / caiz olmayan şekilde- yazarak yapılan şeylerdir.

- Herhangi faydalı bir işi için, belli ayetleri okumak veya yazıp asmakta bir sakınca yoktur.

Bununla beraber, bu konuyla ilgili kaynaklarda yer alan tılsımların bir çoğu sağlam hadis rivayetlerinde olmayan şeylerdir. Bu sebeple, bunları kullanıp da isteğini bulamayanlarda bir hayal kırıklığını ve dolayısıyla da inançlarında bir gevşekliğin olma riskini unutmamak gerekir.

Kaldı ki, ayet veya me’sur duaları okuyanların takvası, salahati, ağzının manevi temizliği bir yana, sırf dünya menfaati uğruna -Allah’ın rızasını düşünmeden- okunan bu tür okumaların arzu edilen faydayı vermekten de fazla ümitli olmamak gerekir.

- Son olarak Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadelerini görmekte fayda olduğunu düşünüyoruz:

Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münafî olmaz. Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler; o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur...” (bk. Lem'alar, s. 131)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun