Neden tüm müminler cennete girecek?

Tarih: 22.09.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tüm müminler bir gün cennete girecek ise neden namaz kılıp Allah'a ibadet ediyorum?
- Din ile alakası olmayan insanların cennete girecek olması benim zoruma gidiyor. O zaman madem tüm Müslümanlar cennete girecek, biz de hiçbir ibadetimizi yerine getirmeyelim?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu ilkeler bazında birkaç maddede açıklayacağız:

a) Evvele, namaz ve diğer ibadetlerin hiçbirisi cennete girmek için yapılmaz. Bakınız hakikatbîn olan Bediüzzaman hazretleri ne diyor:

“Ey nefis! Ubudiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, belki netice-i nimet-i sâbıkadır. Evet, biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Çünkü ey nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Hâlık-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden Rezzak ismiyle bütün mat'umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların, eller gibidir ki; rûy-i zemin kadar geniş bir sofra-i nimeti, o ellerin önüne koymuştur(...)."

"İşte ey nefis! Sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Halbuki, buna da tenbellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da, güya eski ücretleri kâfi gelmiyormuş gibi, çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun. Ve hem 'Niçin duam kabul olmadı?' diye nazlanıyorsun. Evet, senin hakkın naz değil, niyazdır. Cenab-ı Hak Cennet'i ve saadet-i ebediyeyi, mahz-ı fazl ve keremiyle ihsan eder. Sen, daima rahmet ve keremine iltica et. Ona güven..” (bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, s. 360)

b) Ubudiyet yani kulluk Allah’ın emri olduğu için yapılır. Bunun karşılığı, mükâfatı ise Allah’ın rızasını kazanmaktır. Cennete girmek, cehennemden kurtulmak ise, kulluğun tali derecede bir faydası, mütemmim bir neticesidir. Üstadın ifadesiyle:

“Ubudiyetin menşei (kaynağı, illeti,  gerekçesi), emr-i İlahî ve neticesi, rıza-yı İlahî ve semeratı ve fevaidi, uhreviye olduğunu ve dünyaya ait faideler ve semereler ve menfaatler, ubudiyete, vird ve zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa, ubudiyeti kısmen ibtal ettiğini beyan ile sırr-ı ubudiyetin hikmetini ders veren çok mühim ve lüzumlu bir meseledir...” (bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, s. 393)

c) Tüm müminler doğrudan cennete girmez. Bilakis, kulluk görevlerini yerine getirmeyen bazı müminler yıllarca cehennemde azap çektikten sonra cennete girer. Peki, bir dakika ateşe dayanmayan insanın cehenneme girmemesini sağlayan ibadetlerin bu neticesi az mıdır?

d) Kaldı ki, cehennemden sonra da olsa cennete girmek için mutlaka kişinin imanla kabre girmesi elzemdir. Sürekli günah işlemek, kulluk yapmamak, imanla kabre girmeye engel olabilir. Zira, günah ve isyanların kalplerde oluşturdukları kirler -tövbe, istiğfar ile temizlenmemesi halinde- iman mahalli olan kalplerin üzerinde silinmez izler bırakabilir. Kuran’da bu kirlenmeye “kalplerin mühürlenmesi.” (Bakara, 2/7) şeklinde ifade edilir.

Şu nurani ifadelerde de “imanla kabre girmenin müminler için de kolay bir şey olmadığının" işaretlerini görebiliriz:

“Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur göstermektir ki, kalpler ıslah olsun, imanlar kurtulsun..” (bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a, s. 104)

e) Bununla beraber, “tüm müminlerin cennete girmelerinden rahatsız olmak” çok yönlü psikolojik bir hastalıktır:

Evvela, Allah’ın sonsuz rahmetine karşı bir saygısızlıktır.

İkincisi: Allah’ın dostları olan müminlerin fayda görmelerine karşı bir kıskançlık ve hasettir.

Üçüncüsü: Allah’ın adil kararına karşı bir su-i edeptir.

Dördüncüsü: Müminlerin cehennemde azap görmelerine sevinmektir ki, vicdanın bozulmuş bir yansımasıdır. Ve hakeza...

Bu noktalara daha birçok hususu eklemek mümkündür.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yeni Müslüman olmuş birisi hiç ibadet etmeden hemen ölürse ...

İbadetlerimizin sonucu mu cennete girebiliriz?

Cennet ibadetle mi kazanılır; şayet cennet sevaplarla ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun