"La ilahe illallah diyeni, cehennem ateşi yakmaz." diye bir hadisi şerif var mı?

Tarih: 09.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu konuda Ebu Hureyre, Ebu Saidu’l-Hudrî, Ebu Derda ve diğerlerinden hadis rivayet edilmiştir. Misal olarak Ebu Derda’dan gelen rivayete göre, Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Kim, ‘la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh’, derse, cennet ona vacip olur.” (bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/16).

- Ancak, bu sözün olumlu sonuçlarından istifade etmek için, sözü diliyle söyleyip onun gereğini yerine getirmek gerekir. Nitakim Sad b. Ubade’den gelen rivayete göre:

Kim ‘la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh’ dese, kalbiyle ona itaat etse, lisanıyla ona boyun eğse ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik etse, Allah ona cehennemi haram kılar.” (Mecmau’z-Zevaid, 1/21).

- Ayrıca, bir kimse, “la ilahe illallah” deyip de hemen bunun ardından ölse, bu, o kimsenin imanla kabre girdiğinin delilidir. İmanla kabre giren kimse -günahlarından ötürü cehenneme gitse bile- sonunda oradan çıkıp cennete girecektir. Bu hadislerin bir kısmını bu anlamda yorumlamak mümkündür.

- Sevabı günahlarından çok olan müminler, direkt cennete gideceklerdir. Günahı ağır basanlar ise bunlardan temizlenmek için cehennemde bir müddet kaldıktan sonra tekrar cennete gireceklerdir. Kâfirler ise ebedi cehennemdedir.

İlave bilgi için tıklayınız:  

Cehennemden çıkış var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun