La ilahe illallah diyen, Allah’ın azabından kurtulur mu?

Tarih: 11.07.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle bir hadis var mı? Varsa sahih midir?
- Sahihse bu hadisten nasıl bir ders çıkarmamız gerekir?
"La ilahe illallah diyen, dünyayı dinden üstün tutmadıkça, Allahü tealanın gadabından, azabından kurtulur. Dini bırakıp, dünyaya sarılırsa, kelime-i tevhidi söyleyince, Allahü teala, yalan söylüyorsun buyurur.” (Beyhaki)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu anlamda bir hadis rivayeti vardır. (bk. Beyhaki, Şuabü’l-iman, no: 10497; Hakim, Nevadirü’l-usul, s. 247)

Ebu Yala bu hadisin senedinin hasen olduğunu bildirmiştir. (bk. Heysemi, Mecmeu’z-zevaid, h.no: 12227)

"Kim la ilahe illallah derse cehennemden kurtulur, cennete girer." anlamında başka hadis rivayetleri de vardır.

Mesela, “Kim, ‘la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh’, derse, cennet ona vacip olur.” (bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/16)

- Ancak, bu sözün olumlu sonuçlarından istifade etmek için, sözü diliyle söyleyip onun gereğini yerine getirmek gerekir. Nitekim Sad b. Ubade’den gelen rivayete göre:

“Kim ‘la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh’ dese, kalbiyle ona itaat etse, lisanıyla ona boyun eğse ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik etse, Allah ona cehennemi haram kılar.” (Mecmau’z-Zevaid, 1/21)

Diğer bir rivayet şöyledir: "Her kim la ilahe illallah derse, cennete girecektir." (Müslim, İman, 53)

Bununla beraber, bir kimse, “la ilahe illallah” deyip de hemen bunun ardından ölse, bu, o kimsenin imanla kabre girdiğinin delilidir. İmanla kabre giren kimse -günahlarından ötürü cehenneme gitse bile- sonunda oradan çıkıp cennete girecektir.

Bu hadislerin bir kısmını bu anlamda yorumlamak mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun