Hz. Musa'nın kurtlarla konuştuğu bir olay var mı?

Tarih: 03.01.2023 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Musa (a.s.)’ın kurtlarla konuşmasının hikâyesi kul Mustafa’nın bir şiiri Gömürgen’de türkü olarak söylenir. Şiirde dört büyük melek, Hz. Musa (as)’a çobanlığı sırasında kurt suretinde gelerek sürüden bir koyun vermesini isterler. Hz. Musa (as), sahibinden izin almayınca kurtlara koyun vermeyeceğini söyler. Kurtlar, Musa (as)’ı ikna ederek sürünün sahibi olan Şuayb (as)’a gönderirler. Şuayb (as), çobanı Hz. Musa (as)’a sürüden kurtlara kısmetlerini vermesini söyleyerek onu sürünün yanına gönderir. Aşağıdaki dörtlüklerde Hz. Musa (as)’ın kurtlarla konuşması ve olayın sonu anlatılır:

- Musa Tur Dağı’nda goyun güderken İki Cihan Serveri’ne “dur” dedi, Allah için ibadetin ederken, Dört gurt geldi “kısmetimi ver” dedi. Hz. Musa (as): Virane bahçenin gülü derilmez, Ganayan yaraya merhem sürülmez. Şahından izinsiz malı verilmez, “Benden başka bir sahibi var” dedi. Kurtlar: Daim Muhammet’in zikrin ederiz, Rızasız lokmayı yemez, gideriz. Musa sen git, biz goyunu güderiz, Git ağandan izin al da gel dedi. Hz. Musa (as): Daim Muhammet’in yolları ince, O’na tabiî olanın gülleri gonca. Ben gidince gırarsınız sürüce, Sizin mihnetiniz gayet zor dedi. Kurtlar: Hasan, Hüseyin başı hakkı için, Yusuf’un gözü yaşı hakkı için, Veysel Karani’ni başı hakkı için, Sürünün sayısın tamam gör dedi. Musa vedalaştı yollara düştü, Melekler önüne sancaklar açtı. Tez yetişti, ağasına danıştı O, “kurtların kısmetini ver” dedi. Musa, ağasına varıp dönünce Gurtların dileği gabul olunca, Morala koyunu dutup verince, “Allah senden razı olsun pîr” dedi. (...)

- Annem de bana yukarıdaki kıssadan farklı olarak Hz. Musa Aleyhisselam ile kurtların konuştuğu bir kıssa anlatıyor da doğruluğundan emin olmak için soruyorum: Hz. Musa Aleyhisselam'ın kurtlarla konuştuğu böyle veya buna benzer bir olay var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Musa’nın kurtlarla konuşması ile ilgili kıssayı sahih kaynaklarda bulamadık.

- Bu hikâye sanki Hz. Muhammed (asm) Efendimizin nübüvvetini tasdik eden kurt ile çobanın hikayesinin bir taklidi gibi görünmektedir.

İlgili rivayet şöyledir:

Ebu Saidi’l-Hudrî, Seleme ibnü’l-Ekva, İbni Ebî Veheb, Ebu Hüreyre (r.anhüma) ve bu olaya şahit olan çoban Uhban gibi farklı raviler haber veriyorlar ki:

Bir kurt, bir çobanın sürüsündeki keçilerden birisini tutmuş; çoban, kurdun elinden kurtarmış. Kurt çobana demiş: “Allah’tan korkmadın mı, benim rızkımı elimden aldın?” Çoban kurdun konuşması üzerine şaşırarak, “Acayip, kurt konuşur mu?” diye mukabelede bulunmuş. Bunun üzerine kurt ona demiş: “Acayip senin halindedir ki, bu yerin arka tarafında bir zat var ki, sizi cennete davet ediyor, peygamberdir, onu tanımıyorsunuz.”

Bu haberi bize nakleden bu sahabiler kurdun konuştuğunu haber veriyorlar. Bu sahabilerden Hz. Ebu Hüreyre’nin rivayetinde naklediliyor ki: Çoban kurda demiş: “Ben gideceğim. Fakat kim benim keçilerime bakacak?” Kurt: “Ben bakacağım.” demiş.

Çoban ise, çobanlığı kurda devredip gelmiş, Allah Resulü (asm) Efendimizin yanına gidip onu görmüş, iman etmiş, sonra geri dönmüş. Kurdu bıraktığı gibi sürüsüne çobanlık yaparken bulmuş. Ona mükafat olarak bir keçi kesip vermiş, çünkü kurt ona üstatlık etmiş.(1)

İlave bilgi için tıklayınız:

Öküzün ve kurdun konuşmasıyla ilgili hadisi nasıl anlamalıyız? ...

Kaynak:
1) Müsned, 3/83, 88; Müsned (tahkik: Ahmed Şâkir), 15/202-203, no. 8049 ve 11864, 11867; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1/310; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4/467; İbni Hibban, Sahih, 8/144; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 8/291-292; es-Sâatî, el-Fethü’r-Rabbânî, 20/240; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 6/141.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun