Peygamberimizin soyu Hz. İbrahim'e dayandığı hâlde, Hz Musa neden, "Allah sizin kardeşlerinizin arasından bir peygamber çıkaracak." demiştir?

Tarih: 09.01.2007 - 19:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

Hz. Musa da Hz. İsa da İsrailoğulları denilen yahudilerin arasından çıkmıştır. Hz Musa şunu demiş: Allah sizin kardeşlerinizin arasından bir peygamber çıkaracak. Fakat peygamber efendimiz israil oğullarından değilki. Bunu açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Burada Hz. Musa (as)'ın ifadesi "nebiyyen mislî" (Yeni Ahit Resullerin İşleri, Bâb: 3, Âyet: 22) şeklindedir ki, "benim gibi bir peygamber", "benim özelliklerime benzer özellikte bir peygamber" demektir.

Yine aynı fasılda,

"Rabbi Teâlâ, Musa'ya dedi ki, Ben onlara ihvanınız (kardeşleriniz) arasından sana benzer, seni andıran -nebiyyen misleke - bir peygamber tayin edip görevlendireceğim. O peygamberin, Benim ismimle tebliğ edeceği kelamları, her kim dinlemezse, Ben ondan intikam alırım."  (Kitab-ı Mukaddes, Tesniye Bâb18 , Âyet: 18)

şeklinde yer almış bulunmaktadır.

Bundan dolayıdır ki, İsrailoğulları hâlâ onun yolunu gözleyip dururlar. Ey İsrailoğulları! Demek ki, peygamberlerin sonuncusu ve tıpkı Hz. Musa (as)'ya benzeyen, şeriat ve furkan sahibi biri, kardeşleriniz arasından peygamber olarak gönderilecektir. İsrailoğullarından böyle bir peygamber gelmemiştir. Bu peygamber sizden değil, ihvanınızdan gelecektir.

Acaba İsrailoğullarının ihvanı kimlerdir? Yine İsrailoğullarının kendileri midir? Halbuki İsrailoğulları bir bütün olarak ele alındığı zaman, onların kardeşlerinin kendileri olmaması gerekir, Yakub'un oğulları, babalarına cevap verirken, "babaların İbrahim ve İsmail ve İshak" (bk. Bakara, 2/133) demekle bu kardeşlik ilişkisini göstermişlerdir.

Yakub'un öbür kardeşi Ays soyundan Eyyûp (a.s.)'dan başka peygamber gelmemiştir, o da Hz. Musa (as)'dan önce idi. Bu ihvan olsa olsa İsmail zürriyetinden olanlar idi. Çünkü İsmail, İshak'ın büyük kardeşi, Yakub'un da amcası idi. Gerçek mânâsıyle İsrailoğulları olan Yakub'un evlatları, İsmail'e dahi "baba" demekle İsmail evlatlarının kendi kardeşleri olduklarını ifade etmişlerdi.

Peygamber Efendimizin (asm) soyu da Hz. İsmail (as)'e dayanmaktadır

Konuyla ilgili Kitab-ı Mukaddes'te geçen ifadeler şöyledir:

“Onlar için kardeşleri arasından, senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım.” (Kitab-ı Mukaddes, Tesniye Bâb18 , Âyet: 18)

“Gerçek, Mûsa demiştir: “Rab size kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak, her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün peygamberler, İsmail ve sıra ile gelenler, hep söylenen bu günleri ilân ettiler.” (Yeni Ahit Resullerin İşleri, Bâb: 3, Âyet: 22)

Şimdi Kitab-ı Mukaddes’ten alınan bu iki cümleyi tahlil edelim:

a. Hz. Musa (as)’ın, Hz. İbrahim (as)’ın oğlu Hz. İshak (as)’ın soyundan gelen İsrailoğullarına; “kardeşleriniz” şeklindeki hitabı, Hz. İshak (as)’ın kardeşi Hz. İsmail (as)’ın soyuna, yani İsmailoğullarına işarettir. İsmailoğullarından gelecek olan peygamber ise ancak Hz. Muhammed (asv) olabilir; çünkü İsmail (as) soyundan yalnızca Efendimiz (asm) gelmiştir. Hz. Yuşa (as) ve Hz. İsa (as), Hz. İsmail (as)’den değil, İsrailoğullarındandır.

b. Hz. Musa (as), “benim gibi” sözüyle Peygamberimiz (asm)’ı kastetmektedir. Çünkü; cihad, getirdiği kanun ve hükümler, koyduğu cezalar, cemaati arasında sözünün dinlenir olması,.. gibi yirmi kadar hususta Hz. Mûsa (as)’a benzeyen; Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv)’dır; Hz. Yuşa (as)  ve Hz. İsa (as) değildir.

c.  Ayette geçen “Sözlerimi ağzına koyacağım” ifadesi, Efendimiz (asm)’ın ümmî olup, okuma-yazmayı bilmediği halde Allah’ın Kelâmı’nı kolayca hıfzedip insanlara okuyacağına işarettir. Ve bu haber, verildiği gibi aynen gerçekleşmiştir.

Ayrıca Tesniye 18  ve 19. ayetlerdeki bir ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyoruz: bu cümlelerde; “gelecek peygamberin, Tanrı'nın ismiyle sözler söyleyeceği” vurgulanmaktadır. Peygamberimiz (asm)’e gelen Kur’an'ın en ilginç ve diğer kitaplarda görünmeyen özelliklerinden birisi de; Kur’an’ın 114 surenin, 113'ünün “Besmele” ile yani "Bismillahirrahmanirrahim" (Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle) diye başlamasıdır. Hatta Peygamberimiz (asm) sadece Kur’an ayetlerini okumaya değil, her işine besmele ile başlardı ve bunu ümmetine tavsiye ederdi.

Demek Tevrat’ta geleceği müjdelenen ve Tanrı’nın ismiyle sözler söyleyeceği bildirilen zat, Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)’dir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İbrahim (a.s.) hangi ırktan gelmektedir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun