Her kavme peygamber geldi, deyip İsrailoğullarına gelen peygamberlerden başkasının izine rastlanamaması, nasıl açıklanabilir?

Tarih: 25.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Her şeyden bir bahane bulup İslam’ın doğru olmadığına dair -güçlü bir delilmiş gibi- kendi kendine telkin eden adamlar şunu bilsin ki, ne Allah’ın ne de İslam’ın onlara ihtiyacı vardır. İslam dininin doğruluğunu gösteren binlerce delil varken, “Her kavme bir uyarıcı gelmiş.” dediğinin aksini ispat etmişçesine bir saplantıya düşmek, gerçekten -akıl ve mantık açısından- çok mânidardır. Halbuki, bunun aksinin ispat edilmesi için, sağlam bir tarihî bilgiye sahip olmak gerekir. Oysa, insanların sağlam tarihî bilgisi ancak m.ö. üç bin yıla kadar gider.

- Bununla beraber, Kur’an’da adı geçen Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Muhammed (a.s.m) gibi peygamberlerin hiç biri İsrail soyundan gelmemiş ve Yahudilere peygamber olarak da gönderilmemiştir. İsrail kelimesi, Hz. Yakub (as)’ın ikinci ismi olarak şöhret bulmuştur. Buna göre, İsrailoğlunun soyundan gelenler ancak Hz. Yakub (as)’ın soyundan gelenlerdir. Hz. Musa (as)’dan Hz. İsa (as)’a kadar gelen peygamberlerin Kur’an’daki sayısı, on birdir. Geriye on dört peygamber söz konusudur. Bu da Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin yarısından fazlasıdır.

- Allah, -yüz binden fazla olduğu rivayet edilen- bütün peygamberlerin listesini Kur’an’da verecek değildir. Bunu vermedi diye, Kur’an’ın doğru olmadığını düşünmek kadar bir cehalet olamaz. Korkarız ki, bu işin altında bir ırkçılık mülahazası vardır. "Bizden de bir peygamber zikredilseydi..." diye!

- “Biz senden önce de birçok resul / peygamber gönderdik. Onlardan bazısını sana anlattık, bazısını ise anlatmadık.” (Mümin, 40/78) mealindeki ayette, peygamberlerin bir kısmının anlatılmadığı açıkça ifade edilmiştir. Bunu anlatıp anlatmamak, -yaptığı ve söylediği her şey hikmetle dolu olan- Allah’ın kendi tercihidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun