Allah, çocuğunu "La İlahe İllallah" deyinceye kadar terbiye edeni hesaba çekmez mi?

Tarih: 28.10.2013 - 01:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kim küçük çocuğunu 'La İlahe İllallah' deyinceye kadar terbiye ederse Allah Teala onu hesaba çekmez." (Taberani, El-Mucemu's-Sağir)

- Bu hadis sahih midir?

- Hesaba çekmez kısmını tam anlayamadım. Zira peygamberler de Allah'a karşı hesap vermeyecekler mi?

- Hesaba çekilmeyecek olan insanlar varsa onlar kimlerdir, hangi sınıftandırlar, böyle bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Taberanî’nin el-Evsat ve es-Sağir’de rivayet ettiği bu hadis zayıftır. (bk. Hayesemi, Mecmau-z-Zevaid, h. no. 13506)

Hesaba çekilmeden cennete gidecek insanlar vardır. Ahmed b. Hanbel ve Bezzar’ın sahih senetlerle İbn Mesud’dan naklettikleri bir hadis rivayetine göre, Peygamberimiz (asm) -özetle- şöyle buyurmuştur:

“Ümmetimden yetmiş bin kişi hesaba çekilmeden cennete gidecektir. Bunlar özellikle, vücuduna dağlama yapmayan, okuma-yazma gibi (muska tür) şeylerle tedavi olmayan, herhangi bir şeyi uğursuz saymayan ve (bütün benlikleriyle) Allah tevekkül eden kimselerdir.” (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no:18692)

Hadiste yer alan ve “okuma-yazma gibi (muska tür) şeylerle tedavi” şeklinde tercüme ettiğimiz “istirka / rukye” üzerinde alimlerin farklı yorumları vardır.

Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, Kur’an’ın ayetleri, hadiste yer alan dualar ve Allah’ın isim ve sıfatlarıyla “rukye yapmak”, yani bunları yazıp takmak veya bunları okuyup bedene üflemek hususu yasaklanmamış, bilakis, Hz. Peygamber (asm)'in kendisi de bizzat bunu yapmış ve başkasına da izin vermiştir. (Örneğin Felak-Nas surelerini okuyup avuçlarına üfleyerek elinin yetiştiği yerlere kadar bedeni üzerinde gezdirmiştir)

Bu sebeple, İbn Teymiye’ye göre, “rukye / tılsım / muska” ifadesi ravilerin yanlışlıkla zikrettikleri bir husustur.

Diğer bazı alimlere göre, bundan maksat, cahiliye devrinde yazılan ve şirki barındıran veya manası bilinmeyen “rukye” kastedilmiştir.  

Ve hadisten asıl anlaşılması gereken husus, Allah’a hakkıyla tevekkül etmek, ona güvenip dayanmaktır.

Ayrıca, alimlerin bildirdiğine göre, hesapsız cennete gidenlerin mutlak olarak hesap görenlerden daha üstün olduğu anlamına da gelmez. (Bu konuda, geniş bilgi için bk. İbn Hacer, 2/408-410)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun