Sihir ve büyü yapmanın faydalı olduğu yerler var mı?

Tarih: 15.11.2016 - 06:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- (Ebû Dâvud, el-Merâsil'de Hasan Basrî'nin bir mürseli olarak Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'in: “Nüşre (büyü bozma) şeytan işidir" buyurduğunu rivayet etmiştir. Âlimler bu hadisi: "Resûlullah amelin aslına işaret etmiş olmalıdır, çünkü asıl itibariyle bu da sihirdir, hüküm kasda göre değişir, kim bununla hayır kastederse, bu hayırdır, kim de şer kastederse şerdir" diyerek yoruma kavuştururlar.
- Bu alimlere göre, cinlerden insanlardan korunma amaçlı yapılan, içerisinde sihir (büyü) bulunan muskanın ölmeyi hak eden birine yazılması, bu alimlere göre şer midir, hayır mıdır?
- Çünkü biliyoruz ki fayda veren sihir (büyü) yoluyla:
''Sihir ve büyü iptali'' ''Cin şerrinden kurtulma çalışmaları,'' ''Kapalı rızık ve işlerin açılması için yapılan çalışmalar'' ''Çocukların korku ve uyku problemlerinin giderilmesi'' ''Eşlerin geçimsizliklerinin ortadan kaldırılması'' ''İçki kumar ve uyuşturucudan kurtarma çalışmaları'' ''Gençlerin bahtının açılması için yapılan çalışmalar'' ''Her türlü sıkıntı ve üzüntülerden kurtulma çalışmaları'' ''Tıp ilminin anlam veremediği ağrı ve sancıların tedavisi'' ''Her türlü bağlılık sorunlarının giderilmesi'' ''Uykusuzluk problemlerinin giderilmesi'' caizdir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Nüşre (büyü bozma) şeytan işidir." hadis rivayeti için bk. Ebu Davud, h. no. 3868.

Bu hadisi, Hz. Cabir Resulullah’tan nakletmiştir. Ve sahihtir. Sorudaki mürsel rivayet şekli için bk. el-Merasil, h. no.453.

İbn Hacer de Ahmed b. Hanbel ve Ebu Davud’un Hz Cabir’den yaptıkları rivayetin senedinin muttasıl ve hasen olduğunu bildirmiştir. (Fethu’l-Bari, 10/233)

Hadisin “Nüşre şeytan işidir." ifadesinde yer alan NÜŞRE kelimesinin anlamı konusunda farklı yorumlar yapılmıştır:

- Hasan Basri, bunun bir çeşit sihir-büyü olduğunu söylemiştir.

- Buna mukabil, en-Nihaye’de bunun bir rukye / müska olduğunu, özellikle cinlerin tasallutuna maruz kalmış olduğu düşünülen hastalar için kullanılan ilaç veya muska türü bir tedavi şekli olduğu bildirilmiştir. (Avnu’l-mabud,  10/249)

- Diğer bir yoruma göre, cahiliye döneminde yapılan bu tür muskalarda şeytanların isimleri veya bilinmeyen bir lisanla yazılan ve bunların tesirine inanılan muskalar kısmına “şeytan işi” denilmiştir. Ancak bu tür muskalarda ayetler, Allah’ın isim ve sıfatları, nebevi mesur duaların yazılmasında bir sakınca yoktur. (Avnul-mabud, a.g.y)

Özetlersek, soruda yer verilen alimlerin yorumlarının kaynağı -kuvvetli ihtimalle- "Fethu’l-Bari" kitabıdır.

İbnul-Cevzi, “Nüşre, büyü bozmaktır. Fakat büyüyü bozmak için de büyü yapmayı bilmek gerekir.” demek suretiyle, buna sıcak bakmadığına işaret etmiştir.

Böyle düşünenler yanında Said b. Müseyyeb, Ahmed b. Hanbel gibi farklı düşünen alimler de vardır.

Bu alimlere göre, bir insana zarar vermek için büyü yapmak haramdır. Fakat bir insana fayda dokundurmak için üzerindeki büyüyü bozmakta bir sakınca yoktur. İbn Hacer de  bu görüşü benimsemiştir. (bk. Fethul-Bari, a.g.y.)

- Denilebilir ki, bu alimlerin görüşüne göre, öldürülmeyi hakketmeyen birini düşmanlarının saldırılarından korumak için -varsa- böyle bir çareye başvurmak ve bir muska yapmakta bir sakınca değil belki sevap vardır.

Ancak soruda işaret edilen “ölümü hak eden adam” hakkında da şunu söyleyebiliriz:

Ölümü hak edip etmediği konusu mahkemelerin işidir. Hak etse bile, bu cezayı infaz etmek devlet işidir, fertlerin değildir. Bu açıdan bakıldığında, bir kişinin infaz yetkisi olmayan kimselerin elinden kurtarmak veya korumakta da bir sakınca olmayabilir.

Eşler arasını veya iki dargın Müslümanın arasını bulmak veya göz değmiş hastalar için de böyle bir çareye başvurmakta bir sakınca yoktur. Ancak bu tür muskalara da sihir / büyü demek doğru olmadığını düşünüyoruz.

Nitekim, Müslim’in Hz. Cabir’den aktardığına göre, Peygamberimiz (asm), RUKYE / yazılı-okunmalı muska türü tedavi metodu konusunda “Kim kardeşine bir fayda verebiliyorsa onu yapsın” buyurmuştur. (bk. Fethul-Bari, a.g.y.)

Not. Kanaatimizce soruda yer alan “Kapalı rızık ve işlerin açılması için yapılan çalışmalar'', ''Gençlerin bahtının açılması için yapılan çalışmalar'' ifadeleri isabetli olmamıştır. Çünkü bu ifadeler ilahi takdirin üstüne çıkmak gibi bir fonksiyonun icrası kokusunu veriyor.

Tekrar edelim ki bu tür faydalı ve meşruiyeti olan rukye / muskalara SİHİR dememek daha isabetlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun