Rukiye, sihir ve büyü demek mi?

Tarih: 25.12.2017 - 01:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rukiye’nin anlamına baktığımda sihir büyü demek olduğunu öğrendim.
- Peygamberimiz neden kızına böyle bir isim koysun ki?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bazı kelimeler hem iyi hem de kötü anlamda kullanılabilmektedir. Biz Müslümanlar o tür kelimeleri İslam’a göre helal olan manasıyla kullanırız ve anlarız.

Rukye, hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla dua okuyup üfleme anlamında bir terimdir.

Sözlükte “yukarı çıkmak; okuyup üfleyerek tedavi etmek” manalarındaki rukye (raky, rukıyy) kelimesi terim olarak “şifa veya korunma amacıyla Kur’an’dan bir bölümü, ilâhî isim ve sıfatları yahut bir duayı okuyup üflemek” anlamında masdar ve “üfürük, nazarlık, muska” anlamında isim olarak kullanılır. (İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “rķy” md.; Lisânü’l-Arab, “rķy” md.; Kāmus Tercümesi, “rķy”, “avź” md.leri)

Bu duaların kağıt üzerine yazılıp taşınan şekline "muska" denir.

Özetle, Rukye, Ruki veya Rukiye ismi büyü ve sihir anlamında değil, "hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla dua okuyup üfleme" anlamında kullanılmıştır. Bizler de çocuklarımıza bu ismi verirken bu anlamıyla vermeliyiz.

Ayrıca, rukye ve istiâze ile sihir yapma amacıyla okuyup üflemeyi ve muska yazmayı birbirinden ayırmak gerekir. Okuma, duadan öteye geçmez, şifayı veren ise Allah’tır.

Buna karşılık muskacılık yapanların içinde kendilerini şifa dağıtan olarak takdim edenler, insanların yanlış inançlara sapmasına zemin hazırlayanlar ve kazanç temini yoluna gidenler vardır. Bu kişiler ayrıca kendilerini hoca diye tanıttıkları için, kamuoyunda din adamı imajının sarsılmasına sebep olmaktadır.

Öte yandan bedenî hastalıkların tedavisinde bile hastanın psikolojik durumu önemli iken, psikolojik rahatsızlıklarda bunun etkisinin inkar edilmesinin isabetli olmayacağı açıktır. Dolayısıyla güvendikleri kişilerin telkin ve tavsiyelerine açık olan insanların şifayı Allah’tan umarak kendilerine Kur'an okutmaları ve dua ettirmelerinde bir sakınca yoktur.

Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 28 Eylül 1979 tarih ve 1883 sayılı kararında, Cenâb-ı Hak’tan şifa umarak hastalara Kur'an-ı Kerîm ve şifa ile ilgili dualar okumanın caiz, halkı kandırmak ve gaipten haber vermek amacıyla üfürükçülük yapmanın ise dinen yasak olduğunu belirtmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

RUKYE 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun