Doğum kontrol metodlarından azil yönteminin bir günahı var mıdır?

Tarih: 16.01.2013 - 00:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu iki hadiste çelişki var mı; açıklar mısınız?

Birincisi: ​"Azil gizli veiddir (Doğmuş kız çocuğunu diri diri gömerek öldürmenin üstü örtülü bir çeşidididir)." (Müslim, Nikâh, 141)

Ikincisi: "Yahûdîler azlin gizli veid olduğunu ileri sürüyorlar." denilince şöyle buyurdular:

"Yahudiler yalan söylüyorlar; Allah Tealâ yaratmayı dileseydi sen onu önleyemezdin." (Ebû Dâvûd, Nikâh, 48).

Cevap

Değerli kardeşimiz,

-Önce şu tespiti yapalım ki; Müslim’deki hadiste “Azil gizli veiddir.” denilmiş,  Ebu Davud’un hadisinde ise “Azlin küçük veid olduğu” belirtilmiştir.

Bu iki hadis rivayeti de sahih kabul edilmiştir. O zaman bu iki hadisin farklı hükmünü, oralarda kullanılan iki farklı kavramı göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir.

Buna göre, bu iki hadis arasında şöyle bir uzlaşma cihetine gitmek gerekir.

- “Küçük Veid” demek, küçük bir katil anlamına gelir. Çünkü veid müşrik Arapların kızlarını diri diri toprağa gömerek katletmeleri anlamına gelir. Halbuki azilde herhangi bir öldürme, hatta nutfeyi/spermayı bozmak gibi bir şey bile söz konusu değildir. Çünkü azil meniyi dışarıya akıtmaktır.

İşte Hz. Peygamber (asm), bu yanlışı düzeltmek adına, Yahudilerin “Azil  küçük veiddir.” şeklindeki sözlerini yalanlamıştır.

- “Gizli veid” kavramı ise,  katille hiç bir ilgisi olmayan bir benzetme sanatı içerisinde yapılan bir karşılaştırmadır. Bilindiği üzere,  gerçek şirkle bir ilgisi olmamakla beraber, başkasının iltifatını kazanmaya yönelik olduğu için riyakârlığa “gizli şirk” denilmiştir. Hakiki şirk ile gösteriş arasındaki benzetme yönü, “ortaklık” ortak paydasıdır. Ancak ikisi arasında yerden göğe fark vardır:

Şirk, gerçek varlıkta herhangi bir nesneyi Allah’a ortak koşmaktır. Gösteriş ise, gerçek alemde değil, duygu ve düşüncede, sadece Allah’a tahsis etmesi gereken bir söz, fiil ve niyetinin bir bölümünü başka birine verip onun da hatırını saymaktır.

İşte bu gizli şirk ile gerçek arasında ufak da olsa bir benzerlik olduğu gibi, gerçek ve’d ile gizli veid arasında da böyle bir benzerlik vardır. Gerçek veid bir çocuğun hayatına son vermek olduğu gibi, gizli veid olan azilde de bir çocuğun hayata gelmemesi için -hayat damarını koparmak manasında- yolunu kesmektedir. İşte Hz. Peygamber (asm) azlin bu ince yönüne dikkat çekmek için “gizli veid” ifadesini kullanmıştır.

- Tekrar edelim ki: “Küçük veid” ifadesinden, azlin de bir nevi katil olup, ancak gerçek veidden biraz daha küçük katil anlaşılır. Hadiste bu yalanlanmıştır. “Gizli veid” ise, gerçek veid ile uzaktan bir benzerliği olduğu manasına gelir. Bu da  “hayat” ortak paydasıdır. Gerçek veid’de hayat kastediliyor. Gizli Veidde ise hayatın oluşmasına engel olunuyor. (krş. Nevevî, el-Minhac, İbn Hacer, 10/15-17; Fethul-Bari, 9/408-309; Avnul’mabud, 6/15)

- İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, azil caizdir. Mekruh diyenler de tenzihen mekruh diyorlar. Doğum kontrolü de azil gibidir. Ancak bir çok alime göre azil için hanımın izni olması gerekir. (bk. a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun