Allah, kıyamet gününe kadar ne kadar can yaratmayı takdir etmişse o mutlaka olacaktır, ne demek?

Tarih: 18.10.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ebu Saîd Hudrî (r.a.) şöyle haber vermiştir:
- Biz Resulüllah ile beraber Mustalik oğulları gazvesinde bulunduk. Bu arada birçok Arap güzelini esir aldık. Kadınlardan ayrı yaşamamız epey uzun sürmüş, kadınlara karşı arzumuz da artmıştı. Fakat bizler, kadınlar üzerinden fazla fidye almayı arzu ettiğimizden esir kadınlara yaklaşıp çocuk olmaması için azil yapmak istedik. Resulüllah aramızda iken hükmünü ona sormamız uygun olurdu. Resulüllah (a.s.) cevaben:
"Böyle yapmanızda size bir zarar yoktur. Allah kıyamet gününe kadar ne kadar can yaratmayı takdir etmişse, o mutlaka olacaktır." buyurdu.
- Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2599 açıklayabilir misiniz, sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu hadis sahihtir.

Hz. Ebu Said'in anlattığına göre, cariyelerinin hamile kalmaması için azil yapmak istediklerini, ancak bunun helal olup olmadığını öğrenmek için Peygamber Efendimize (asm) sorduklarını, bunun üzerine Efendimizin (asm) şöyle cevap verdiği belirtir:

“Bu fiili yapmamanız üzerinize gerekli değildir! Yahut bunu yapmanızda üzerine bir sakınca yoktur. Kıyamet gününe kadar meydana gelecek her can muhakkak dünyaya gelecektir!” (Buhari, Kader 4; Müslim, Nikah 125)

Başka bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (asm) aynı soruya şöyle cevap vermiştir:

“Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz? Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz? Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz? Kıyamet gününe kadar bu dünyada vücut bulacak her hayat sahibi, şüphesiz meydana gelecektir!” (Buhari, Nikah, 96; Müslim, Nikah 127)

Azl veya azil, gebeliği önlemek için başvurulan bir tedbirdir; cinsî münasebet esnasında meninin rahim dışına akıtılmasına denir. Eşin rızası yoksa azil yapılmaz.

Bu hadislerde geçen “Kıyamet gününe kadar meydana gelecek her can muhakkak dünyaya gelecektir.” ifadesini Tahavi şöyle açıklamıştır:

"Eğer Allah, çocuk olmasını takdir etmişse, azil yapmak buna engel olmaz. Allah, çocuk olacağını takdir ettiği azıcık bir suyu yerine ulaştırır ve çocuk olur. Ama bir sudan çocuk olmasını takdir etmemişse, o suyun yerine ulaşması ile azil yapmak arasında bir fark yoktur." (Tahavi, Şerhu Maani'l-Asar, Laknav, 1302, 2/20)

Bir boşalmada açığa çıkan meninin, milyonlarca sperm barındırdığı dikkate alındığında, bu spermlerden sadece ve sadece bir tanesi bile rahme ulaşsa döllemeye yeterli olacaktır. Yani insanı oluşturacak olan zigot, meninin tamamından değil, ancak ayetin de işaret ettiği gibi küçük bir parçasından oluşmaktadır.

O halde azil yapılsa bile, Allah dilerse bu milyonlarca spermden bir kısmının döl yatağında kalmasını sağlar, bunlardan sadece bir tane spermi rahme ulaştırır ve yaratmayı dilediği canı yaratır.

Nitekim birçok kişiden, "Doğum kontrolü için bütün tedbirleri almamıza rağmen yine de çocuğumuz oldu." dediklerini duyuyoruz.

İşte, Peygamber Efendimiz (asm), buna dikkat çekmiş ve “Sizin azil yapmanızın sakıncası yok, ancak Allah dilerse bir tek spermin rahme ulaşmasını takdir ederek size çocuk verebilir.” demek istemiştir

Ayrıca, cinsî ilişkide çocuk yapmanın tek gaye olmadığı, bu ilişkinin derin psikolojik bir haz ve gerginlik azaltma yolu, eşler arasında karşılıklı güven, sevgi ve bağlılık ihtiyacını karşılayan bir araç olduğu göz önüne alınırsa, evlilik hukuku bakımından çocuk ihtiyacı yanında cinsî tatminin de gerekliliği daha iyi anlaşılır.

Nitekim bu psikolojik gerçek bir ayette şöyle ifade edilmiştir:

“Size kendi öz nefislerinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda bir sevgi ve şefkat var etmesi de O’nun varlığının delillerindendir. Bunda, düşünen bir toplum için dersler vardır.” (Rum 30/21)

Özetle, azil yapmak hamile kalmaya engel değildir, zira azlin doğum kontrolü konusunda güvenilir bir usul olmadığı açıktır. Müslüman hukukçular da azil yapmış olmanın doğan çocuğun nesebini inkar için yeterli bir gerekçe olamayacağını kabul etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+

Yorumlar

kafkas57

Anlamadığım kısım şurası Ebu said (r.a) bu cariyelere azil yapmak istemiş Peygamberimiz izin vermiş peki Ebu said bu azil yapmak istediği cariye ile evlimiymiş ? eğer evli değilse bu zina olmuyor mu yani ilişkiye giriyor sonuçta ? sormamın sebepi bu hadiste evlendiğini belirtmediği için.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Cariye efendisinin mülkü sayılır. Ayrıca bir nikah akdi olmadan onunla cima etmesinde bir sakınca yoktur. Cariyelik akdi nikah akdinden daha güçlü bir bağa sahiptir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun