Doğum kontrolü olarak azil yapmak (meniyi dışarı akıtmak) caiz mi?

Tarih: 25.02.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Câbir (r.a.)'den şöyle dediği nakledilmiştir:

"Bizim cariyelerimiz vardı ve onlardan azil yapıyorduk. Yahudiler, 'İşte küçük mev'ûde yani çocuğu diri diri toprağa gömme budur.' dediler. Bunun üzerine mesele Resulullah (s.a.s.)'a soruldu: 'Yahudiler yalan söylemiş, eğer Allah onu yaratmak istese onu sen reddedemezdin.' buyurdular." (Ebû Dâvûd, Nikâh, 48; Nesaî, Nikâh, 55; Ahmed b. Hanbel, III/22, 49, 51)

Ebû Saîd el-Hudrî ve Enes b. Mâlik'ten de aynı nitelikte hadisler nakledilmiştir. Yine Câbir (r.a.) şöyle demiştir:

"Biz Resulullah (s.a.s.) devrinde Kur'an inerken azil yapıyorduk. Eğer ondan bir şey yasak edilecek olsa bizi Kur'an nehyederdi." (Buhârî, Kader, 4),

Müslim'in rivayetinde "Bu, Resulullah'ın kulağına vardı, fakat bizi ondan nehyetmedi." ilâvesi vardır.

İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu bu hadislere dayanarak, bir erkeğin eşinin izni ile, azil yapmasının câiz olduğunu söylemişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun