Kadının erkeklerle beraber bulunması neden haram?

Tarih: 16.07.2023 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şehvet olmasa ve avret yerleri açık olmasa bile haram deniyor.
- Günümüzde ihtilat yani namahremlerle beraber aynı odada oturmak yemek vb haram deniyor. Bu mesela eski fıkhî kaynaklarda delilleri nelerdir yazar mısınız?
- Şehvet olmasa ve avret yerleri açık olmasa bile haram deniyor buna. Eski kitaplarda bu mesela nasıl geçiyor tam olarak. İhtilaf var mı mezheplerde?
- Kadının bu şartlara uysa bile okul okuması veya erkek öğrencilere öğretmen olması da vb bu kapsama girer mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadının Erkekle Beraber Bulunması

“Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın; çünkü –bu takdirde– üçüncüleri şeytandır.”(1)

hadisi bir kimsenin eşi ve nikâh düşmeyen yakın akraba ve hısımları dışında kalan kadınlarla yalnız kalmasını haram kılmaktadır. Böyle bir durum hem karşı cins için tahrik edicidir hem de dedikoduya sebep olabilmektedir. Aynı hadisin devamında Resul-i Ekrem (asm) kadının, yanında mahremi olmadan yolculuk yapmasını da menetmiştir. İmam Malik (birer kavillerinde Şafi ve Ahmed), hac gibi farz olan yolculuğu bundan istisna etmişlerdir.(2)

İnsanların -nikâh düşecek, evlenmeleri caiz olacak- uzaklıktaki hısımlarıyla beraber olmayı önemsemedikleri için Hz. Peygamber (asm) buna da dikkati çekmiştir:

“Kadınların yanına destursuz girmekten sakının.” buyurunca onlardan birisi “Kocanın akrabası hakkında ne dersiniz?” demiş ve şu cevabı almıştır: “İşte bunlar ölümdür.”(3)

Bu hadise göre bir İslam kadını, kocasının kardeşi, yeğenleri, amca ve dayı oğulları gibi hısımlarının yanına açık saçık çıkmayacak, onlarla yalnız kalmayacaktır; çünkü bunlar ona (yengeye) yabancıdır, namahremdir.

(Kadının bu şartlara uysa bile okul okuması veya erkek öğrencilere öğretmen olması da vb. bu kapsama girer mi?) diyorsunuz.

Bundan maksadınız “İhtilat gerçekleşse bile bunlar caiz mi?” demekse, cevabımız; “Hayır, caiz değildir, namahremler zaruret dışında baş-başa kalmayacak, öğretirken yanlarında bir üçüncü kişi (mahrem) bulunacak.”

Kadının Erkeklerle Beraber Bulunması

İslam, kadın-erkek ilişkilerini sınırlamış olmakla beraber, kadını dört duvar arasında hapsetmemiştir. İslam'ın ilk devrinden beri Müslüman kadınların savaşa katıldıklarını biliyoruz. Ayrıca Resulullah (asm) eşi Sevde'ye:

"Allah, ihtiyaçlarınız için evden çıkmanıza izin vermiştir."(4) ve ümmetine hitaben "Allah'ın hizmetçilerini (kadınları), Allah'ın mescidlerine gitmekten menetmeyiniz."(5)

buyurarak kadınların ilim, alışveriş, düğün, ibadet gibi meşru sebeplerle dışarı çıkabileceklerini ifade buyurmuştur.

Kadın ve erkeklerin küçük yaştan itibaren beraber bulunmaları ve serbest ilişki içinde yetişmelerinin saldırganlığı azaltacağı, birtakım komplekslerin doğmasını önleyeceği nazariyesi İslâmî toplumlar için geçerli değildir. Diğer toplumlar arasında da gerçeğin hayale uymadığı aşikârdır.

Bu sebeple İslam, kız-erkek beraberliğini serbest bırakmamış, kayıt ve şartlara tabi kılmıştır.

Bir Müslümanın evine akrabası dışında kalan dost ve arkadaşlarının da gelmesi tabiîdir. Bu durumda kadın ve erkeklerin beraber oturması ve evin kız ve kadının misafirlere hizmet etmesi söz konusu olabilir.

Ashab-ı kiramdan Ebu Üseyd evlenirken zifaf gecesi, Hz. Peygamber (asm) Efendimizi ve dostlarını davet etmiş, fakat onlar için yemek hazırlamamış, bir şey de ikram edememiştir, ancak eşi (gelin) geceden, bir taş kabın içinde hurma ıslatmış, Hz. Peygamber yemeğini bitirince bunu ezip sulandırmış (şerbet yapmış) ve misafirlere ikram etmiştir.(6)

İbn Hacer, Ayni gibi Buhârî şarihlerinin işaret ettiği üzere, bu hadis-i şerif ve benzerlerinden şu netice çıkarılmıştır:

Kadın, kocasının arkadaşlarına hizmet edebilir, ancak bu durumda;
- Tesettüre (örtünmeye) riayet etmesi,
- Tarafların kötü duygulara kapılmaktan emin olmaları,
- Tahrik edici davranışlardan kaçınmaları,
- Gözlerine ve gönüllerine sahip olmaları
şarttır.

Evin dar olması, ancak bir odanın ısıtılmış bulunması, bir büyüğün sohbetinden kadınların da faydalanmalarını sağlamak gibi durumlarda -şartlara riayet edilerek- kadınlar, erkeklerle beraber oturabileceklerdir.

Bu durumların dışında ayrı oturmak evladır.

Günümüzde yüz kızartıcı filmlerin gösterildiği televizyon, internet gibi ortamlarda, karşısında birbirine yabancı (namahrem) kadın ve erkeklerin, genç kız ve delikanlıların beraber oturmaları, çirkin sahneleri birlikte seyretmeleri hiç şüphesiz İslam adab, ahlak ve ahkamına aykırıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bir kadının, kadın veya erkeklere, şehvetli veya şehvetsiz ...

İHTİLAT.

Dipnotlar:

1) Ahmed b. Hanbel, 1/222; 3/339. Buhâri ve Müslim'de de "yanında mahremi olmayan kadınla kimse başbaşa kalmasın." buyurulmuştur. Nikâh, 111-112, Hac, 424.
2) Şevkani, Neylu'l-evtâr, Kahire 1952, C. IV, s. 305 vd.
3) Buhârî, Nikâh, 111; Müslim, Selâm, 20.
4) Buhârî, Nikâh, 115.
5) Müslim, Salat, 136; Buhârî, Cuma, 13.
6) Buhârî, Nikâh, 77; Müslim, Eşribe, 86.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun