Bir erkek, birden çok kadının bulunduğu yere girebilir mi?

Tarih: 14.05.2016 - 02:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Bundan sonra hiç bir erkek yalnız başına bulunan bir kadının yanına girmesin, yanında bir iki kişi olursa girebilir.” (Müslim, Selam 8 (2173)
- Bu hadise göre kadın ancak yanında bir kaç kişi bulunursa birisi yanına girebilir. Fakat İmam Nevevi ve Kadı Iyaz şerhlerinde bu hükmün sadece sahabeler için geçerli olduğunu söylüyorlar, bizim için geçerli değildir.
- Bunun kanıtı nedir, neden sadece sahabeler için geçerlidir?
- Benim bildiğim Peygamberimizin hükmü herkes için geçerlidir. Açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Görebildiğimiz kadarıyla, soruda geçen hadis rivayetiyle ilgili Nevevi şöyle demiştir:

"Bu hadisin 'yanında bir iki kişi olursa girebilir' şeklindeki ifadesinden anlaşılıyor ki birden fazla erkekler tek başına olan bir kadının yanına girebilirler. Halbuki bizim arkadaşlarımız (Şafii alimleri) bu görüşte değiller. Onlara göre bu durumda da girmek haramdır. Buna göre, hadisin bu ifadesini ‘takva sahibi salih kimseler’ hakkında olduğuna’ tevil etmek gerekir. Kadı (Iyaz) da bu tevile işaret etmiştir.” (bk. Nevevi, Şerhu Müslim,14/155)

- Görüldü gibi, buradaki tevil, yalnız sahabe için değil, “takva ve salahat sahibi olan” bütün insanlar için kabul edilmiştir. Ve bu tevil de hadisin zahirine ters düşen bir yaklaşımla “birden fazla da olsalar erkeklerin yalnız yabancı bir kadının yanına girmelerini” haram olarak gören bazı alimlerin bu görüşleriyle hadisin ifadesini telif etmek için yapılmıştır.

İslam alimleri bu konuda ihtilaf etmişler:

- Şafiilerden Kaffal ve İmamu’l-Hareymeyne göre: Bir erkeğin, -içinde mahremi bulunmayan- bir veya birkaç kadınla aynı mekânı paylaşması haramdır. Keza bir kadının -içinde mahremi bulunmayan- birden fazla erkekle bir yerde bulunması da haramdır.

Ancak İmam Nevevi’nin el-Mecmuunda, yukarıdaki görüşlere yer verildikten sonra, şöyle denilmiştir:

“Bir erkeğin -içinde mahremi olmasa bile- birden fazla kadınlarla birlikte bir yerde bulunması caizdir." [bk. el-Mecmu, 7(61-62)]

Bir kadının birden fazla erkeklerle birlikte bir yerde bulunması meşhur olan görüşe göre caiz değildir. Bazılarına göre, eğer söz konusu erkeklerin fuhuş konusunda anlaşmaları çok uzak bir ihtimal ise caizdir. (Mecmu, 4/156)

- Hanefi alimlerine göre, birden fazla kadınların olduğu yerde halvet olmaz,onlarla birlikte bulunmak caizdir. Erkek ile kadın arasında perdenin bulunması veya sika/iffetli yahut da erkeğin mahremi ikinci bir kadının bulunması halinde de haram olan halvet kalkar. (bk. İbn Abidin, 5/236)

- Hanbelilere göre, bir erkeğin bir çok kadınla bulunması da, bir kadının birçok erkekle bulunması da haramdır. (bk. Şerhu münteha’l-İradat, 3/7)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun