Allah, Ebrehe'nin Kâbe'ye saldırmasını engellediği hâlde, Haccac'ın saldırısını neden engellemedi?

Tarih: 17.03.2012 - 11:47 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebrehe'nin Kâbe'ye saldırması ile Haccac'ın Kâbe'yi mancınıkla taşa tutması arasında amaç ve hedef açısından fark vardır. 

Ebrehe'nin maksadı Mekke'de oturan müşrik Arapları öldürmek değil, sadece Kâbe'yi yıkıp Allah'ın evini ortadan kaldırmak idi. Dolayısıyla burada Ehl-i kitap ile  müşrikleri karşılaştırmak yerine Allah'ın yeryüzündeki ilk mabedi ve tevhidin simgesi olan Kâbe ile teslis akidesine sahip Ebrehe'nin yaptırdığı bir kilise arasında bir mukayese yapmak gerekir. Binler seneden beri tevhidin sancağı olarak yeryüzüne kazınmış bir simge olan Kâbe'nin Allah katındaki değeri, Kur'an'da ifade edildiği üzere "onun ilk mabed olarak inşa edilmiş olması" yeterli bir delildir.

Kaldı ki zulmün dini ve milliyeti olmaz. İslam'a göre bir müslüman haksız yere bir kâfiri öldürürse, söz konusu Müslüman haksız ve zalim kâfir ise haklı ve mazlum sayılır. Bu sebeple Ehl-i kitaptan olması Ebrehe'ye bu olayda bir avantaj sağlamaz. Ayrıca, o da  teslis akidesiyle diğer müşriklerden pek farklı değildi.

Bununla beraber, Ebrehe bu olayda dindarlığından çok siyasi şov yapmıştı. Maksadı Arapların Kâbe hatırına Mekkelilere sağladıkları ticari avantajların merkezini San'a'ya nakledip siyasi, ekonomik ve kültürel üstünlük sağlamaktı.

Diğer taraftan, Alah, ne zaman helak edip etmeyeceğini -bizim heva ve heveslerimize göre değil- kendi ilim ve hikmetinin gereğine göre karara bağlar. O günkü Mekke reisi olan Abdulmuttalib'in Ebrehe'den develerinin geri verilmesini istemesi ve

"Ben develerin sahibiyim onları koruma benim görevimdir, Kâbe ise Allah'ın evidir, onu korumak da Onun işidir."(bk. Taberi, Razi, İbn Kesir, Fil Suresinin tefsiri)

demesi, o günkü müşrik Arapların da bu olayda kendi putlarına bir pay çıkarmadıklarını, aksine ataları Hz. İbrahim (as)'den kendilerine kutsal bir miras bırakılan Kâbe'nin hürmetli konumuna itimat ettiklerini göstermektedir.

Haccac'ın maksadı ise Kâbe'yi yıkıp ortadan kaldırmak değildi. Emevi halifelerini tanımayan Mekke'lileri cezalandırmaktı.

Tarih boyunca birçok saldırıya uğrayan Kâbe, Emevî hükümdarı Abdülmelik b. Mervan tarafından görevlendirilen ve tarihe "Zâlim" lâkabıyla geçen Haccac tarafından mancınıklarla taşa tutuldu. Mekkelilerin suçu Muâviye ile başlayan kılıç gücüne dayalı "halife"leri tanımayıp sahabeden Abdullah b. Züyebr'in emrinde olmalarıydı. Zâlim Haccac'ın ordusu Kâbe'ye sığınan Abdullah b. Zübeyr'i ve birçok Müslümanı şehîd etti. Abdülmelik'in izniyle Kâbe'yi yıkıp tekrar inşa etti.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah, Kâbe’yi Ebrehe’nin saldırısına karşı koruduğu halde, neden putların Kâbe içine konmasına izin vermiştir?

Kâbe'nin korunmuş (güven içinde) olduğunu belirten ayetleri nasıl anlamak gerekir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

x_tra06 (doğrulanmadı)

aaa

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun