1400 yıl önce dünyamızın evren içinde toz tanesi kadar yeri olduğu söylenmiş mi?

Tarih: 19.11.2016 - 08:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dünyamızın evrende bir toz tanesi kadar yer kapladığını belirten bu söz bir hadis midir ve sahih midir?
“Dünyanız ve yedi kat sema Kürsi’nin içinde çöle atılmış bir yüzük halkası kadardır. Kürsi de Arş’ın içinde gene çöle atılmış bir yüzük halkası kadardır.” diye bir hadis var mıdır? Sahih bir hadis midir?
- Eğer bu hadis sahihse Peygamber Efendimiz (s.a.v.)1400 yıl önce dünyamızın evren içinde toz tanesi kadar yeri olduğunu söylemiştir diyebilir miyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis rivayetinin, zayıf olduğunu söyleyenlerin yanında, sahih olduğunu söyleyen alimler de vardır.

Bunu sahih kabul eden alimler için bk. Kurtubi, 3/278, Acurri, Erbeune hadisen, 1/195.

Beyhaki de bu konuyla ilgili olarak “Bu rivayetin bir müşahidi var, senedi daha sahihtir.” demek suretiyle, bu hadisin kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir. (bk. Beyhaki, el-esma ve’s-sıfat, 2/299)

İbn Hacer de Ebu zer’den gelen bu rivayetin bir müşahidi olduğunu ve Said b. Mansur’un tefsirinde sahih bir senetle bunu rivayet ettiğini bildirmiştir. (bk. Fethul-Bari, 13/411)

İlave bilgi için tıklayınız:

Yedi kat göklerden, Arş ve Kürsi'den bahseden hadisi nasıl ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun