Allah’a hiçbir şeyin güç gelmediğine dair ayet var mıdır?

Tarih: 05.03.2018 - 01:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnanmadığımdan değil de kendimi tatmin etmek için soruyorum. 
​- Allah’ın her şeye gücünün yettiği bir çok ayette geçiyor. Peki bu her şeye güç yetirmesinin zorlanmadan olduğunu belirten ayet-hadis var mıdır?
- Yani Allah’a hiçbir şeyin güç gelmediğine dair ayet-hadis var mıdır?
- Veya Allah’ın böyle bir ismi var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayetlerde ve sahih hadislerle sabit olduğuna göre Allah (c.c.) sonsuz güç sahibidir. Ayrıca Bakara suresinin 255. ayetinde geçtiği üzere, yer ve gökleri muhafaza etmek Allah’a zor gelmez.

Bu ayetten, onun zorlanmadan istediği her şeyi yapmaya kâdir olduğu anlaşılmaktadır. Zira zorlanmak ve yorulmak sıfatları acziyet ve noksanlık ifade ettiği için, Yüce Allah bunlardan münezzehtir:

“Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.” (Bakar, 2/255)

Konuyla ilgili olarak İbrahim suresi 19-20. ayetlerde ise şöyle buyrulmaktadır:

 "Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez."

Başka bir ayette de şöyle buyruluyor:

“Onlar, gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet şüphesiz ki, O´nun herseye gücü yeter.” (Ahkâf, 46/33)

Bu konuda benzer başka ayetler çoktur.

Yüce Allah’ın; el-Kâdir, el-Azîz, es-Samed gibi isimleri O'nun her şeye gücü yettiğini, hiçbir şeyi yapmakta ve yaratmakta zorlanmadığını ifade eden isimleridir. 

Allah’ın sıfatları zâtî olduğu gibi kudreti de zâtîdir. Onun kudretine acizlik ilişmediği için bu kudrette mertebeler yoktur. Az veya çok onun için birdir.

İnsanların güç ve kuvvetine ise, acizlik girdiği için az güçlü, çok güçlü gibi pek çok güç mertebeleri ortaya çıkıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun