Evrimin İslam ile çeliştiğini gösteren hadisler yok mu?

Tarih: 21.12.2017 - 01:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Evrim’in neden İslam ile çeliştiğini düşündüğünüz tüm yazılarınızı okudum. Sorularla Evrim ve bu sitedeki yazılarınıza baktım ve genel olarak hep Kur’an ayetlerinden örnekler verdiğinizi gördüm. Hadiste var ama baya bir az.
- Peki, evrimle çelişen hiç hadis yok mudur?
- Yani tamam hadis örnekleri de vermişsiniz ama evrimle çelişen hadis yok denecek kadar az mı?
- Hadis örnekleri de verebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadislerde Yaratılış

1. İmran İbnu Husayn (ra) anlatıyor: "Mescidde, Resûlullah (asm)'ın huzuruna girmiştim. (O sırada) Benî Temim kabilesinden bir grup insan geldi. Onlara:

"Ey Benî Temim, size müjde olsun!" diyerek söze başlamıştı. Onlar hemen:

"Bize müjde verdin. Öyle ise (beytü'l-mâlden / devlet hazinesinden) iki kere bağış yap!" diye talepte bulundular. Onların bu cevabı karşısında Resûlullah (asm)'ın yüzünün rengi attı.

Hz. Peygamber (asm)'ın huzuruna (Hayber'in fethi sırasında) Yemen halkından bir grup (Eş'ârî) girmişti. Onlara:

"Ey Yemenliler! Benî Temim'in kabul etmediği müjdeyi siz bari kabul edin!" dedi. Onlar:

"Kabul ettik ey Allah'ın Resûlü!" dediler ve arkadan ilâve ettiler:

"Biz dinimizi öğrenmeye ve bu (yaratılış) işinin başı ne idi, onu senden sormaya geldik!" dediler.

Bunun üzerine Resûlullah (asm), mahlukatın ve Arş'ın başlangıcını anlatmaya başladı:

"Bidayette Allah vardı, O'ndan önce başka bir şey yoktu. O'nun Arş'ı suyun üzerinde bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri yarattı. Sonra zikr (denen kader defterinde ebede kadar cereyan edecek) her şeyi yazdı." (Buhârî, Megâzî, 67, 74, Bed'u'l-Halk 1, Tevhid 22; Tirmizî, Menâkıb, 3946)

2. Hz. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) bir gün elimden tuttu ve şu açıklamayı yaptı:

"Allah toprağı cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı; ağaçları pazartesi günü yarattı. Mekruhları salı günü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı ve onda hayvanları perşembe günü yaydı. Hz. Âdem (aleyhisselam)'i cuma günü ikindi vaktinden sonra, ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahluk olarak yarattı." (Müslim, Sıfatu'l-Kıyâme 27, hno: 2789)

3. Ebu Mûsa (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm)'ı dinledim, şunu söyledi:

"Allah Teâlâ Hazretleri, Âdem'i, yeryüzünün bütün (cüzler)inden almış olduğu bir avuç topraktan yarattı. Âdem'in oğulları da arzın kısımlarına göre vücuda geldi. Bir kısmı beyazdır, bir kısmı kızıldır, bir kısmı siyahdır. Bunlar arasında orta (renkliler) de var. Ayrıca bir kısmı uysaldır, bir kısmı haşindir, bir kısmı habis (kötü kalpli), bir kısmı iyi kalplidir." (Ebu Dâvud, Sünnet 17, Tirmizî, Tefsir, Bakara,  h.no: 2948)

4. İbn Ebi Hatim'in sahih addettiği, İbn Asakir'in biraz değişik bir şekilde rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte Kâinatın Efendisi şöyle buyuruyor:

"Sizin babanız Âdem, bir hurma ağacı gibi 60 zira boyunda idi." (İbni Asâkir, Târih-i Dimeşk, 7/404-405. Ayrıca bk: Buhari, İsti'zan, 1)

5. Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davut ve Tirmizi, Ebu Musa el-Eş'ari'den şu hadisi naklediyorlar:

"Allah, Âdem'i (yaratmak için,) bütün yeryüzünden bir avuç dolusu aldı ve öyle yarattı." (Tirmizi, Tefsîru sûre, 1-2; Ebu Davut, Sünnet, 16; Müsned, 4/400-406)

Bu hadisten de anlaşılıyor ki, Hz. Âdem'in menşei, bütün yeryüzünden alınan adeta bir mürekkep macundur. Allah (celle celaluhu), terkibini yaparak, bununla Hz. Âdem'i meydana getirmiştir.

6. İbn Hibban ve Müsned sahibi Bezzâr, Hz. Enes'ten şu hadisi naklediyorlar:

"Allah, Adem'e Kendi ruhundan nefhettiği zaman, (değişik bir rivayette: Allah, Hz. Âdem'i yaratıp da, (nefhettiği) ruh başına ulaşınca) Adem aksırıverdi. Ve arkasından, 'Elhamdülillâhi Rabbilâlemin!' dedi. Allah da ona, 'Yerhamukellah!' diye mukabelede bulundu.” (Heysemî, Mevâridü'z-Zem'ân, 1/508; İbn Hibban, Sahih, 14/37, 41)

7. Buhari'de de şu rivayeti okuyoruz:

"Allah Tealâ Hazretleri, Hz. Âdem (Aleyhisselâm)'ı Kendi sureti üzere (yani, bütün isimlerinin tecelli merkezi) ve boyunu da 60 zira olarak yarattı ve: 'Git, şu oturan meleklere selâm ver, onların seni nasıl selâmlayacaklarına da dikkat et, dinle. Zira o selâm, senin ve zürriyetinin selâmı olacaktır.' buyurdu. (Bunun üzerine Âdem onlara gidip): 'Es-selâmü aleyküm!' diye selâm verdi. Melekler: 'Es-Selâmü aleyke ve rahmetullahi!' dediler; selâma mukabele ederken 've rahmetullahi'yi ilave ettiler. (Ahiret'te) Cennet'e giren Hz. Âdem gibi, yani (boyu 60 zira) olacak. İnsanlar, şu ana kadar (boyca) hep eksilmektedir." (Buhari, İsti'zan, 1; Enbiya, 1; Müslim, Cennet, 28; Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 94; Müstedrek, 1/132)

Bu rivayetlerde de açıkça görüldüğü gibi, Hz. Âdem (aleyhisselâm) bir canlının devamı olarak meydana gelmiyor; aksine, kendisi bir başlangıç olarak yaratılıyor. Hayat kendisine nefh edilince aksırıyor; aksırınca "Elhamdülillâhi Rabbilâlemin!" diyor.

Demek ki, o dakikaya kadar teneffüs edilmiş bir hava, konuşulmuş bir söz, hitap edilmiş bir muhatap olmadığı gibi, tabiatıyla insan ve insanlık namına canlı bir ceset de yoktu. İnsanlık adına her şey, Hz. Âdem'le başladı.

8. Ahmed ibn Hanbel, Ebu Hüreyre'den şu hadisi nakleder:

"İnsanlar, Cennet'e Hz. Âdem'in yaratıldığı şekilde girecekler. O, çıplak, kılsız, genç, beyaz tenli, dalgalı, sürmeli gözlü ve boyu 60 zira, eni ve sırtı da 7 ziradır."

"Zira", bir insanın parmak uçlarından dirseğine kadar olan mesafedir. Hz. Âdem, işte bu ölçü ile 60 zira boyunda ve sırt itibarıyla 7 zira enindeydi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/295, 343, 415)

9. " Sizin hepiniz Âdem (a.s.)' in neslindensiniz Adem (as) de topraktan yaratılmıştır." (Müsnedu’l-Bezzar, VII, 340)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun