Kainatın farklı günlerde yaratılmasıyla ilgili hadis sahih midir?

Tarih: 14.04.2013 - 01:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadiste İbn Cerîr der ki: Bize Hennâd İbn Sırrî'nin... İbn Abbâs'tan rivayetine göre; o, şöyle demiştir: Yahudiler Hz. Peygamber (s.a.v)'e gelip ona göklerin ve yerin yaratılışını sormuşlardı. Şöyle buyurdu:

"Allah, yeryüzünü pazar ve pazartesi günlerinde yarattı. Dağları ve onlardaki nimetleri salı günü yarattı. Çarşamba günü de ağaçları, suyu, şehirleri, ma'mûreleri ve harâb yerleri yarattı. Böylece dört gün oluyor.

«De ki: Siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O'na eşler koşuyorsunuz? Âlemlerin Rabbı işte O'dur. O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler yarattı. Ve onda (rızıklarını) arayanlar için dört günde eşit gıdalar takdir etti.»

"Perşembe günü gökyüzünü, son üç saatine kadar da cuma günü yıldızları, güneşi, ayı ve melekleri var etti. Bu kalan üç saatin birincisinde ölenlerin ölecekleri zaman demek olan ecelleri yarattı. İkincisinde, insanların faydalanacakları her bir şeye âfet ve musibeti bıraktı. Üçüncüsünde de Âdem'i yaratıp onu cennete yerleştirdi, İblîs'e, Hz. Âdem'e secdeyi emretti, son saatte de onu cennetten çıkardı."

- Hristiyanlar bu hadise dayanarak İslamiyete saldırıyorlar; bu hadisin doğruluk derecesi nedir?

- İbni kesir bunun garip ve mürsel olduğunu söylemiştir. Acaba Peygamber gerçekten böyle bir şey söyledi mi, açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis rivayeti için, İbn Kesir “garip”tir, (daha doğrusu: “bunda bir garabet var” ) demiştir. (İbn kesir, 7/167-168) Bu söz, ilgili rivayetin sened veya mana bakımından zayıf olduğu anlamına gelir.

Benzer bir hadisi de Hâkim rivayet etmiştir. (bk. Hakim, 2/489)

Önce Hristiyanların bu hadis rivayetine saldırmalarının hiç ilmi bir değeri yoktur. Onlar sadece bu hadise değil, onlarca hadise ve Kur’an’a saldırıyorlar. Bu sebeple onların itirazları onların doğruluğunu göstermez.

Nitekim bu hadis rivayetinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar yine kızıyorlar. Kızmalarının  sebebi de belli. Çünkü onlar Yahudileri taklit ederek Allah’ın cumartesi günü -yorulduğu için- istirahate çekildiğini iddia ediyorlar. Hadisin son kısmında Yahudilerin bundan ötürü kızdıklarını göstermektedir. Şöyle ki:

Hz. Peygamber: “Cuma gününün son bir saatinde İblise Âdem’e secde etmesini emretti ve sonra onu (Adem’i) cennetten çıkardı.” deyince, soru soran Yahudiler: “Daha sonra ne oldu?” diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.v): “Daha sonra Allah Arşa yöneldi.” deyince, onlar: “Eğer bunun sonunu getirseydin, (Yani “Arşa istiva etti” yerine, “İstirahate çekildi” deseydin) isabet etmiş olurdun.” dediler ve ilave ettiler: “Daha sonra Allah istirahate çekildi.” dediler.

Hz. Peygamber (s.a.v) bunların bu sözüne şiddetle kızdı. Bunun üzerine şu ayet indi:

“Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları altı günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı.” (Kaf, 50/38)

İşte bu hadis rivayetinin bu son kısmı -özellikle orada yer alan ayetin ifadesi-, Yahudi ve Hristiyanların “Allah yoruldu da cumartesi günü istirahate çekildi.” şeklindeki iddialarının bir yalan ve iftira olduğunu bildirmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah (cc)'ın haftanın günlerinde neler yarattığını açıklar mısınız?

Yerler ve göklerin altı günde yaratılışının hikmeti nedir? Bu altı günden maksat nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun