La ilahe illallah, diyenin bütün günahları bağışlanır sözü hadis mi?

Tarih: 22.06.2017 - 01:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (asm) buyurdu:
"Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."
- Böyle bir mesaj aldım. İnternette baktığımda da bazı sitelerde rastladım. Fakat hadisin kaynağını, anlamını bulamadım.
- Bunun gibi kadir gecesi namazı ve Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.” [Tefsir-i Mugni] gibi bir hadis daha var.
- Bu tür mesajlar çokça paylaşılıyor. Sahih hadis midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “Kim, Laihahe illallahu’l -halimu’l-kerim (kullarına karşı yumuşak davranan ve pek cömert olan Allah’tan başka ilah yoktur) sübhanellahi rabbi’s-semavati seb’i ve rabbi’l- arşi’l-azim.” (yedi göğün ve büyük arşın Rabbi olan Allah bütün noksanlardan münezzehtir) duasını üç defa okursa, sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.” (bk. İbn Asakir, Muhtasaru Tarihi Dimaşk, 27/372) anlamındaki hadis rivayeti mürseldir. Bu sebeple de zayıftır.

- “Kadir gecesi üç defa 'La ilahe illallah' söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer.” şeklindeki bilgi ise hadis değil, Ka’b el-Ahbar’ın kendi yorumudur. (bk. İbn Kesir, 8/452)

- Bu konuda şöyle bir hadis rivayeti de vardır. Hz. Ali anlatıyor:

Resulullah (asm) bana şunları söyledi:

“Sana, okuduğun zaman Allah’ın, senin günahlarını affedeceği bazı kelimeler öğreteyim mi? Şöyle de:

‘La ilahe illallahu’l-aliyyu’l-azim (yüce ve büyük olan Allah’tan başka ilah yoktur), La ilahe illellahu’l-halimu’l-kerim (Halim / kullarına karşı yumuşak davranan ve Kerim / cömert olan Allah’tan başka ilah yoktur), subhanellahi rabbi’l-arşi’l-azim (büyük arşın rabbi olan Allah bütün noksanlardan münezzehtir).'” (Tirmizi, h. no: 3504)

Tirmizi, bu rivayetin “garip” olduğunu belirtmek suretiyle “zayıf” olduğuna işaret etmiştir. (bk. a.g.y)

Elbani de bunun zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. a.g.y, t’alik)

Bununla beraber, Elbani, “Sahihu’l-Camii’s-sağir”de (h. no: 2621) bunun sahih olduğunu belirtmiştir. Elbani özetle: “Hz. Ali’ye isnadını” zayıf, hadisin metnini ise sahih olarak kabul etmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun