Namazdan sonra üç defa estağfirullah çekmenin kaynağı nedir?

Tarih: 24.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Semure şöyle de­miştir: 
"Peygamber (s.a.v) namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndü­rürdü." (1)

Üç defa "Estağfırullah" veya "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh" denilir.

Meali: "Ulu olan kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyûm (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafaza­sında biricik hakim-i mutlak) olan Allah'a istiğfar eder beni affetmesini iste­rim."

Bunun dayandığı delil Sevban'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: Hz. Pey­gamber (s.a.v) selâm verince -bir rivayete göre namazını bitirince- üç kere "estağfırullah" der ve şöyle söylerdi: (2)

"Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram."

Meali:  "Allahım! Sen Selâmsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve âhi-ret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celâl ve ikram sahibi olan yüce mabudum!"

Kaynaklar:
1. Buharî ile Müslim ve Ebu Dâvud Bera b. Azib'den şu hadisi rivayet etmişlerdir. Bera şöyle demiştir: "Hz. Peygamber (s.a.v)'in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ tarafında durmak isterdik, çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu. " (Neylü'l-Evtâr, II, 306)

2. Bu hadisi Ahmed, Nesei ve Ebu Dâvud rivayet etmişlerdir. Sonuncunun lafzı şöyledir. "Her namazın peşinden bu kelimelerin tavsiye edilmesi dünya ve ahiret hayırlarını şamil olmalarına binaendir." (Neylü'l-Evtâr. n, 291)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun