Namazdan sonra üç defa estağfirullah çekmenin kaynağı nedir?

Tarih: 24.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Semure şöyle de­miştir: 

"Peygamber (s.a.v) namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndü­rürdü."(1)

Üç defa "Estağfırullah" veya "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh." denilir.

"Ulu olan kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyûm (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafaza­sında biricik hakim-i mutlak) olan Allah'a istiğfar eder beni affetmesini iste­rim."

Bunun dayandığı delil Sevban'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: Hz. Pey­gamber (s.a.v) selâm verince -bir rivayete göre namazını bitirince- üç kere "estağfırullah" der ve şöyle söylerdi:(2)

"Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram."

"Allah'ım! Sen Selâmsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve ahiret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celâl ve ikram sahibi olan yüce mabudum!"

Kaynaklar:

1. Buharî ile Müslim ve Ebu Dâvud Bera b. Azib'den şu hadisi rivayet etmişlerdir. Bera şöyle demiştir:
"Hz. Peygamber (s.a.v)'in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ tarafında durmak isterdik, çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu. " (Neylü'l-Evtâr, II, 306)
2. Bu hadisi Ahmed, Nesei ve Ebu Dâvud rivayet etmişlerdir. Sonuncunun lafzı şöyledir:
 "Her namazın peşinden bu kelimelerin tavsiye edilmesi dünya ve ahiret hayırlarını şamil olmalarına binaendir." (Neylü'l-Evtâr. n, 291)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun