"Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü ekber, La ilahe illallah, La havle vela kuvvete illa billah. " anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 02.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Adı geçen beş zikrin fazileti birçok hadislerde yer almıştır:

- Taberanî’nin Ebu Musa el-Eşarî’den naklettiğine göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: ‘Subhânallahi ve’l-hamdulillahi ve lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber ve lâ havle ve la kuvvete illâ billâh.' ” (Zevaid, 10/90)

- Taberanî’de ye alan başka bir rivayet göre, Ebu Hureyre şunları söylemiştir:

“Resulullah (a.s.m) 'Korunmak için bir zırh kullanın.' diye buyurduğunda, oradakiler: ‘Şu anda karşımıza çıkacak bir düşmandan mı korunmayı kastettiniz?’ diye sordular. O da:

‘Cehennem ateşinden korunmak için; Subhanellahi ve’l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vellahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah, duasını okuyun. Şüphesiz bunlar kıyamet günü takdim edicidir (insanları cennete girmelerine öncülük ederler), tehir edicidir (okumayanların cennete girmelerini geciktirenlerdir), müncidir (cehennemden kurtarırlar), bunlar bakî olan salih amellerdir.’ buyurdu." (Taberanî, Sağir 1/443).

- Abdullah b. Mesud anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Ben miraca çıktığım gecede İbrahim Halilullah (a.s) ile karşılaştım. Bana: 'Ya Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve onlara de ki, cennetin toprağı çok güzeldir, suyu pek tatlıdır. Fakat arazisi münbit değildir. Orada ekilecekler ise "Subhanellahi ve’l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vellahu ekber ve la havle ve la kuvvete ilah billah." duasıdır.' dedi.” (Taberanî, Sağir, 2/142; Mecmau’z-Zevaid, 10/91).

- Hz. Aişe (r. anha) anlatıyor:

"Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allahu ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanellah), on defa tehlil (la ilahe illallah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa 'Allah’ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver.' (mealindeki) duayı okurdu. Sonra da 'Allah’ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.' (mealindeki) duayı okurdu.” Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 2/263).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun