Bi-iznillah Allah’ın izniyle demek şirk mi?

Bi-iznillah Allah’ın izniyle demek şirk mi?
Tarih: 28.04.2023 - 12:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- "Bi-iznillah ifadesine, Allah'ın izniyle demek şirktir. Çünkü Allah’ın bir şeye izin vermesi, o şeyi kendine ortak etmesi demektir" diyenler var. Doğru mudur?
- Hocam bir sitede yukarıdaki gibi sual gördüm cevaplar misiniz?
- Bir de bir yerde kasten "Lâ havle ve Lâ kuvvet " demenin küfür alameti olduğu çünkü bunun Allah'ın kudretini inkar anlamına geldiği, doğrusunun Lâ havle ve Lâ kuvvete illâ billâh" demek olduğu yazıyordu bu doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Allah’ın izniyle” demek küfür değil, imanın ve tevhidin ta kendisidir. 

a) Ayete’l-Kürsi'de “Allah’ın izni olmadan kim şefaat edebilir.” denilmekte ve Allah’ın iznine yer verilmektedir.

b) “Kıyamet günü Rahman olan Allah izin vermedikçe kimse konuşamaz.” (Nebe, 78/38) manasındaki ayette Allah’ın iznine özellikle vurgu yapılmıştır.

c) “Kuran’ı Allah’ın izniyle senin kalbine Cibril indirdi.” (Bakara, 2/97),
“Allah’ın izni olmadan onlar kimseye zarar vermezler.” (Bakara, 2/102),
“Müminler: ‘Nice az gruplar çok olan gruplara -Allah’ın izniyle- galip gelmiştir.’ dediler.” (Bakara, 2/249),
“Biz her bir peygamberi -Allah’ın izniyle- itaat edilsin diye gönderdik.” (Nisa, 4/64)
mealindeki ayetler ve benzerlerinde de Allah’ın izni sözcüğüne açıkça yer verilmiştir.

Demek ki, ​“Allah’ın izniyle” ifadesinde şirk diye bir şey asla söz konusu olmadığı gibi, imanın ve tevhidin ta kendisidir.

"Lâ havle ve Lâ kuvvete” ifadesini öyle yorumlamak, bilgiçlik taslamak içinde bir şovmenliktir. Çünkü. "Lâ havle ve Lâ kuvvete illa billah” demek: Allah’ın gücü ve kuvveti dışında hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Bunun açılımı şöyledir:

“Lâ havle... illa billah” demek, “Bir yerden bir yere / bir hâlden bir hâle intikal etmek, ancak Allah’ın kudretiyle mümkündür.” demektir. 

“Lâ kuvvete illa billah” demek ise, “Bir yerde / bir hâlde sebat etmek, bir pozisyonda karar kılmak ancak Allah’ın kuvvetiyle mümkündür.” manasına gelir. 

Bir kimse sadece "Lâ havle ve Lâ kuvvete” der ve “illa billah” demezse, o zaman bu ifade Allah’ın kuvvet ve kudreti dâhil bütün güçleri inkâr manasına gelir. Ancak “illa billah” derse, o zaman Allah’ın kudretinin varlığına şahitlik yapmış olur. Bu doğrudur. Fakat hiçbir mümin "Lâ havle ve Lâ kuvvete...” deyerek "Allah’ın kuvveti dâhil hiçbir kudretin olmadığını” demek istemez. Bilakis, bunu demekle “illa billah” ifadesini de demek ister fakat ifadeyi kısa keserek bu iki kelimeyi / "Lâ havle ve Lâ kuvvete...” ifadesinde “illa billah” ifadesinin de dâhil olduğu bilir ve asıl ifadenin bir nevi özel ismi veya unvanı olarak kullanmak ister. Nitekim İmam Azam: “La ilahe illallah” cümlesini tevhide alem ve özel isim olarak değerlendirmiştir. (bk. Nursi, Mektubat, s. 341)

Bununla beraber, “La ilahe illallah” kelime-i tevhid için kısaca “La ilahe” (hiçbir ilah yoktur) demek hoş bir kısaltma olmadığı gibi konumuz da öyledir.

Karşı çıktığımız nokta, manayı bilmeyen halk kitlesinin -belki- çoğunun kullandığı bu tür kısaltmaları şirk olarak değerlendirme noktasıdır. 

Bunun daha da açılımı -herkesin içinde bulunduğu halet-i ruhiyesine uygun olarak- şöyledir:

“Yokluktan varlık sahnesine çıkmak, varlıkta durabilmek ancak Allah’ın kuvvetiyle mümkündür.

Zararlı hâllerden kurtulup kârlı hâllere intikal etmek ancak Allah’ın kuvvetiyle mümkündür.

Sıkıntılı ve musibetli durumlardan ferahlı ve huzurlu hâle intikal etmek ancak Allah’ın kudretiyle mümkündür... ve hakeza...” (bk. Mesnevi-i Nuriye, s. 141)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun