Peygamber Efendimiz dualarında ani ölümden Allah'a sığınır mıydı?

Tarih: 12.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ani ölümlerin çoğalması kıyamet alametlerinden midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Değişik hadis rivayetlerinde, Hz. Peygamber (a.s.m)’in ani ölümden Allah’a sığındığı, “Allah’ım! Ani olarak ölmekten sana sığınırım.” dediği belirtilmiştir. Ebu Ümam’den gelen rivayette: “Hz. Peygamber (a.s.m)’in ani ölümden Allah’a sığındığı ve ölmeden önce biraz hastalık çekmek istediği.” (bk. Mecmau’z-Zevaid, 2/318) belirtilmiştir. Ancak bu rivayetin zayıf olduğu kaydedilmiştir.

- Hz. Aişe (r.anha)’den yapılan rivayete göre, Peygamberimiz (a.s.m): “Ani ölüm, mümin için rahatlık, facir için üzüntü kaynağıdır.” Bu hadis de zayıftır (bk. a.g.y).

Aslında hadiste geçen “Mümin-facir” karşılaştırılmasında bir çelişki görüntüsü de vardır. Çünkü, eğer facirden maksat kâfir ise, onun için ani ölümle hastalanarak ölmek arasında fazla bir fark yoktur, her iki durumda da gideceği yer cehennemdir. Eğer facirden maksat fasık ise, bu takdirde müminle karşılaştırılmasının bir anlamı olmaz. Çünkü fasık da -günahlarıyla beraber yine de- mümindir.

- Hz. Enes’ten gelen bir rivayete göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Kıyametin alametlerinden biri de ani ölümlerin vuku bulmasıdır.” Bu hadis de zayıftır (bk. Mecmau’z-Zevaid,7/325).

- Ani ölümlerin iyi karşılanmaması, insanların gaflet içerisinde ölüme yakalanma ihtimalinden dolayıdır. Oysa hasta olan kimse, gafletten sıyrılır, tövbe istiğfar eder, hastalık da günahlarına kefaret olur, bu da kabre hazırlıklı olarak gitmesine vesile olur.

Evet, hastalık, insana sürekli şu gerçeği telkin eden en sağlam bir mürşittir:

“Dikkat et, senin vücudun taştan, demirden, çelikten, polattan değildir, her an dağılmaya müsait parçalardan oluşmuştur. Öyleyse, gururu bırak, gafletten uyan, ölümü düşün, kabre gireceğini bil, ona göre hazırlan!”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun