Başı açık kadınlar cennete giremez mi?

Başı açık kadınlar cennete giremez mi?
Tarih: 26.10.2022 - 10:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben açık bir bayanım, namazımı kılıp farz ibadetlerimi yerine getirmeye çalışıyorum, peygamber efendimiz sav'in bir hadisine dayanarak soru soracağım.
“Cehennemliklerden iki sınıf vardır ki, ben onları görmedim. (Biri) Beraberlerinde sığır kuyrukları gibi kamçılar olup, onlarla insanları döven bir kavim, (diğeri) giyinmiş, çıplak, eğrilmiş ve eğrilten bir takım kadınlardır! Başları eğri deve hörgüçleri gibidir. Bunlar cennete giremeyecek, onun kokuşunu da duyamayacaklardır. Hâlbuki cennetin kokusu şu kadar ve şu kadar mesafeden duyulacaktır.”
- Bu hadiste anlatıldığına göre başı açık kadınlar cennete giremez mi?
- Cennete girip giremeyeceğimizi Allah bilir, fakat başka farz ibadetlerimi yerine getirirsem namaz oruç gibi, yani bu hadise dayanarak soruyorum. Kesin olarak hüküm ebediyen cehennem midir?
- Açık olmamız, başka ibadetleri yapmamıza engel değil biliyorum, ama açık bayanlar için bu hadis kesin bir hüküm müdür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis şöyledir:

"Ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim: Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar; bir de giyinmiş, çıplak kadınlar ki (Allah'a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar, başkalarını da baştan çıkarırlar.)

Parantez içerisindeki ifadenin şöyle olması da doğru olduğunu düşünüyoruz: “Öyle çıplak kadınlar ki (erkeklere) meylederler (mailat), onları da kendilerine meylettirirler (mümilat).

Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Halbuki onun kokusu şu şu kadar uzak mesafeden duyulur." (Müslim, Cennet 52)

Hadisin bizi ilgilendiren yönünü şöyle açıklamak mümkündür:

a) Önce gözden kaçmaması gereken husus, hadiste “başını açan” kadından ziyade, “giydiği elbisenin kendi bedenini İslam’a uygun örtmeyen bir giyim tarzından söz edilmiştir.

Buna göre, başı açık olmak günah olmakla beraber, bu hadisin zahiri tehdit ifadesine dahil değildir.

b) Hadiste çıplak olmanın gerekçesi şöyle açıklanmıştır:

“Onlar milattır, yani erkeklere meyleder, mümilattır yani erkekleri kendilerine meylettirirler.”

Buna göre, bu yarı çıplak kadınların çok çirkin art niyetleri vardır ki, giydikleri o tarz elbiselerle kendilerini yabancı erkeklere peşkeş çekerler ve onları da kendi art niyetlerine alet ederler. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 17/190-191)

Bilebildiğimiz kadarıyla, baş açıklık genellikle bir âdet, bir gelenek, bir moda, bu çağdaş kıyafete bürünme hevesi vardır. Eğer yukarıda -yarı çıplak kıyafet için- saydığımız iffetsizlik simgesi olan art niyetler söz konusu ise, bu takdirde bu hüküm onlar için de geçerlidir.

c) Bu konudaki bir yorum da şöyledir:

"Öyle kadınlar ki, Allah’ın lütfettiği nimetlerin içine gömülmüşler (elbise giyinmişler / sarınmışlar), fakat bu nimetlere karşı nankörlükle şükür elbisesinden soyunmuşlardır." (Bu mecaz ifade için bk, Nevevi, a.g.y)

d) Ayet ve hadislerde bu gibi ifadeler, konunun çirkinliğine yapılan uyarıyı vurgulamaya yöneliktir. Bunların mutlaka ifade edilen hükümlere çarpılacağı manası çıkmaz.

Zira, birçok ayet ve sahih hadislerden öğrendiğimiz gerçek şudur:

İmanla kabre giren kimsenin -kafir olarak ölmediği takdirde- en büyük günahlarla da gelse, mutlaka cehenneme gideceğine hükmedilmez. Bilakis, Allah dilerse onu hemen affederek doğrudan cennete alır, diler bir süre ceza çektikten sonra yine de cennete alır.

Şu nokta da çok çok önemlidir:

İmanla kabre giren -er veya geç / ceza çekmeden veya cezayı çektikten sonra- mutlaka cennete girecektir.

İmansız kabre giren ise, ebedi kalmak üzere cehenneme girecek ve cennete asla gitmeyecektir.

Bir de “Her günah içinde küfre gidecek bir yol var.”

Demek ki günahtan uzak olan küfürden uzak olur, imanla kabre girer ve cenneti -er veya geç- garantiler.

Bir de unutulmaması gereken bir hakikat de şudur ki:

“Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir.”

Vesselam...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun