İyiliği, daha fazlasını bekleyerek yapma, anlamındaki ayeti nasıl anlamalıyız?

Tarih: 23.02.2015 - 07:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayet meaalinde "iyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma" deniliyor. Ben bazen mesela rızkım artsın diye (hadis) sadakaya devam ediyorum. Bu Allah rızası için olmamış mı oluyor?
- Yani ben ayetteki gibi daha fazlasını bekleyerek mi iyilik yapıyorum?
- Ayetteki mana bu mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bazı meallerde “İyiliği, daha fazlasını bekleyerek yapma." şeklinde geçen ayet Müddessir suresinin 6. ayetidir.

Bize göre bunun doğru meali: “Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.” şeklindedir. Bu sebeple bu ayeti sorunuza referans göstermeniz yerinde değildir.

Bununla beraber, sadaka vermek dahil bütün ibadetlerde niyet çok önemlidir ve ibadetin ruhu hükmündedir. Niyet ise, yapılan ibadeti Allah rızası için yapmaktır.

- Bir yandan sadaka verirken Allah’ın rızasını gözetmek gerekir diyoruz. Öbür yandan -örneğin- hadislerde sadaka vermenin belaları defettiğine dair bilgiler var ve bunları belaları defetmek için sadakanın teşvik edildiği anlaşılmaktadır. Bunun ortası nedir?

Bunun ortası şudur: Önceden, sadaka vermenin belaları defettiğine dair bilgiyi bir teşvik kamçısı gibi görmeli, harekete geçmeli, fakat sadakayı verirken Allah’ın rızasını düşünerek vermektir.

- Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri bize ışık tutmaktadır:

“... İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o (dünyevi) faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, o evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. Çünki onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i sâlihînden mervî olan faideleri görmediklerinden şübheye düşer, hattâ inkâr da eder.” (bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, s. 132)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun